...
Nieuws - 23 januari 2023

Aangepaste staatssteunregels en verwachte aanpassingen in 2023

Wat zijn de nieuwe staatssteunregels vanaf januari 2023? En welke verdere aanpassingen van het staatssteunregime kunnen we nog verwachten in 2023? Dat kunt u lezen in dit overzichtsartikel. Staatssteun aan […]

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Staatssteun

Overheden mogen in principe geen financiële steun aan ondernemingen verlenen, omdat deze vaak de concurrentie vervalst.

...
Nieuws - 1 februari 2021

Verlenging en verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun

De Commissie verlengt de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun tot en met 31 december 2021, ook het toepassingsgebied wordt verruimd. Plafonds worden verhoogd en lidstaten krijgen de mogelijkheid om terugbetaalbare instrumenten om te zetten in rechtstreekse subsidies. 

...
Nieuws - 3 mei 2021

Herziene Europese richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen goedgekeurd

De herziene richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode van 2022 tot 2027 bevatten voorwaarden waaronder (decentrale) overheden regionale steun mogen verlenen aan ondernemingen die zich in de aangewezen achterstandsregio’s bevinden.

...
Nieuws - 8 juni 2020

Terugvordering onrechtmatige staatssteun en de nationale verjaringstermijn

Het Hof van Justitie van de EU heeft inzicht gegeven in de toepassing van een nationale verjaringstermijn bij de terugvordering van onverenigbare staatssteun. De manier waarop steun wordt teruggevorderd wordt bepaald door de nationale lidstaat. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het doeltreffendheidsbeginsel van het EU-recht.

...
EU Rechtspraak - 31 mei 2022

Gaan de staatssteunregels boven nationaal recht?

1.Introductie Een onherroepelijke uitspraak van een rechter mag opzij gezet worden wanneer de Europese staatssteunregels van toepassing zijn. Wanneer deze uitspraak de toepassing van het ‘stand-still’ principe in artikel 108 […]

...
Praktijkvraag - 12 april 2021

Moet de gemeente rekening houden met de staatssteunregels bij huurvermindering?

Onze gemeente verhuurt een pand, dat in eigendom is van de gemeente, aan een culturele instelling. De gemeente wil deze culturele instelling tijdens de coronacrisis ondersteunen door de huurprijs te verminderen. Is er dan mogelijk sprake van staatssteun? Zo ja, hoe kunnen we de huurvermindering staatssteunproof inrichten?

...
Praktijkvraag - 4 april 2016

Kan een financiële bijdrage aan stichtingen voor bijzonder onderwijs worden aangemerkt als staatssteun?

Als gemeente willen wij stichtingen voor bijzonder onderwijs graag financieel ondersteunen. Volgens de Europese regelgeving voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) vallen diensten voor openbaar onderwijs niet onder de Europese staatssteunregels. Bijzonder onderwijs verschilt echter van openbaar onderwijs. Kan financiering van bijzonder onderwijs, in tegenstelling tot openbaar onderwijs, daarom dan mogelijk wel worden aangemerkt als staatssteun?