Nieuws - 15 april 2024

Europese Commissie publiceert het State Aid Scoreboard 2023

Editie 2023 van het Scoreboard Staatssteun laat zien dat lidstaten, ondanks een sterke afname van de totale staatssteunuitgaven in 2022 vergeleken met de uitgaven in 2021, bedrijven die hinder ondervonden […]

Nieuws - 11 september 2023

Steun voor productie van hernieuwbare waterstof goedgekeurd

Nederland mag aanzienlijke financiële steun verlenen voor de productie van waterstof. Op 28 juli 2023 heeft de Europese Commissie daartoe een Nederlandse steunregeling van 246 miljoen euro goedgekeurd. Nederland gaat deze regeling inzetten voor het ondersteunen van de productie van hernieuwbare waterstof.

Nieuws - 15 mei 2023

Steun voor uitkoop van boerenbedrijven goedgekeurd

Nederland mag voor 1,47 miljard euro steun verlenen aan Nederlandse landbouwers om de stikstofuitstoot in de buurt van Natura-2000-gebieden te verminderen. De Europese Commissie keurde op 2 mei de twee aangemelde Nederlandse steunregelingen goed die als doel hebben om de stikstofdepositie verder te beperken.

Nieuws - 24 april 2023

Tijdelijk crisis- en transitiekader aangepast: focus op klimaat

Op 9 maart 2023 heeft de Europese Commissie het nieuwe tijdelijk crisis- en transitiekader vastgesteld. Dit kader dient ter bevordering van steunmaatregelen in sectoren die belangrijk zijn voor de transitie naar een klimaatneutrale economie, in overeenstemming met het industrieel plan voor de Green Deal.

Nieuws - 23 januari 2023

Aangepaste staatssteunregels en verwachte aanpassingen in 2023

Wat zijn de nieuwe staatssteunregels vanaf januari 2023? En welke verdere aanpassingen van het staatssteunregime kunnen we nog verwachten in 2023? Dat kunt u lezen in dit overzichtsartikel. Staatssteun aan […]

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Staatssteun

Overheden mogen in principe geen financiële steun aan ondernemingen verlenen, omdat deze vaak de concurrentie vervalst.

Nieuws - 1 februari 2021

Verlenging en verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun

De Commissie verlengt de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun tot en met 31 december 2021, ook het toepassingsgebied wordt verruimd. Plafonds worden verhoogd en lidstaten krijgen de mogelijkheid om terugbetaalbare instrumenten om te zetten in rechtstreekse subsidies. 

Nieuws - 3 mei 2021

Herziene Europese richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen goedgekeurd

De herziene richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode van 2022 tot 2027 bevatten voorwaarden waaronder (decentrale) overheden regionale steun mogen verlenen aan ondernemingen die zich in de aangewezen achterstandsregio’s bevinden.