EU Recht en beleid - 2 oktober 2023

Kennisgevingsformulier

Met vragen over kennisgevingen of als u problemen hebt met dit formulier kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het Coördinatiepunt Staatssteun via cps@europadecentraal.nl

Nieuws - 25 september 2023

Staatssteun in het kader van Regio Deals: alles wat u moet weten!

Met de aankomende deadline voor het indienen van plannen voor een Regio Deal met het Rijk, is het logisch om stil te staan bij mogelijke staatssteun vraagstukken die kunnen gaan spelen. KED licht de Specifieke Uitkering toe, en de verplichtingen die gelden voor de ontvanger na een succesvolle aanvraag.

Nieuws - 11 september 2023

Kennisgevingen Staatssteun en een nieuwe grens voor TAM-meldingen 

De grens van de Transparency Award Module (TAM) is op € 100.000,- gesteld; een goede gelegenheid om op te frissen hoe staatssteun kennisgegeven moet worden en waar men daarbij op moet letten. We nemen u aan de hand door de kennisgevingsprocedure, met bijzondere aandacht voor de TAM-meldingen.

EU Recht en beleid - 25 januari 2023

Transparantie

Transparantie van staatssteun is van essentieel belang voor de correcte toepassing van de staatssteunregels, voor meer rechtszekerheid en voor betere verantwoording. Zodoende heeft de Europese Commissie transparantieverplichtingen opgesteld die onder […]

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Kennisgevingsprocedure

Decentrale overheden, die steun verlenen onder toepassing van een vrijstellingsverordening, hoeven die steun niet bij de Europese Commissie te melden. Steunverlenende autoriteiten moeten dan wel een kennisgevingsprocedure doorlopen. Een kennisgevingsprocedure […]

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Waar melden en kennisgeven?

Provincies, gemeenten en waterschappen die staatssteun willen aanmelden of kennisgeven bij de Europese Commissie, kunnen contact opnemen met de Rijksoverheid of Europa decentraal. Provincies en gemeenten nemen voor kennisgevingen contact op met […]

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Rapportages

Decentrale overheden die aangemelde of vrijgestelde steun verlenen, moeten rekening houden met de rapportageplicht. Deze verplichting houdt in dat lidstaten jaarlijks verslag moeten doen aan de Europese Commissie over verleende […]

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Terugvordering van steun

Indien decentrale overheden steun verlenen die als onrechtmatig wordt aangemerkt, moet de desbetreffende steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd. Door de terugvordering wordt de situatie hersteld naar de […]

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Risico niet-naleving

Decentrale overheden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van staatssteunregels. Worden deze regels overtreden, dan kleven hier een aantal risico’s aan. Een aanmelding van steun bij de Europese Commissie is (met […]

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Non-notificéprocedure (onrechtmatig verleende steun)

Wanneer staatssteun onrechtmatig wordt verleend, kan de Commissie een procedure voor onrechtmatige steun starten, de zogenaamde non-notificéprocedure. Het is een complexe en langdurige procedure, die is neergelegd in hoofdstuk III […]

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Klachtprocedure

De klachtprocedure is een route die gevolgd kan worden wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van onrechtmatig verleende steun. Deze procedure betreft echter een zwaar middel en is […]