Praktijkvraag - 11 augustus 2022

Hoe kunnen we eenvoudig het staatssteundeel van een lening bepalen?

Voor (een deel van) de financiering van een project overweegt onze organisatie om een lening onder gunstige voorwaarden te verstrekken aan een onderneming. Is er een eenvoudige manier waarop we het voordeel kunnen kwantificeren, zodat duidelijk is hoeveel staatssteun er wordt verleend?

EU Rechtspraak - 13 september 2012

Hoe beoordeelt de Commissie steunmaatregelen voor herontwikkelingsprojecten?

Het besluit over staatssteun voor het gebiedsontwikkelingsproject Kanaalzone Apeldoorn geeft een goede kijk op de wijze waarop de Commissie steunmaatregelen voor herontwikkelingsprojecten beoordeelt. Belangrijk punt bij de goedkeuring van onrendabele […]