Nieuws - 25 maart 2024

Webinar Staatssteun
Voorjaar 2024

Kenniscentrum Europa Decentraal organiseert een online Webinar over staatssteun op 16 april om 11.00 uur voor de medewerkers van decentrale overheden. Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Nieuws - 25 september 2023

Staatssteun in het kader van Regio Deals: alles wat u moet weten!

Met de aankomende deadline voor het indienen van plannen voor een Regio Deal met het Rijk, is het logisch om stil te staan bij mogelijke staatssteun vraagstukken die kunnen gaan spelen. KED licht de Specifieke Uitkering toe, en de verplichtingen die gelden voor de ontvanger na een succesvolle aanvraag.

Praktijkvraag - 3 juli 2023

Staatssteun in de vorm van een garantie voor 100% van de projectkosten, mag dat?

Een lokale startende ondernemer heeft een interessant idee voor een technische oplossing die kan bijdragen aan het behalen van onze lokale klimaatdoelstellingen. De ondernemer heeft onze gemeente benaderd voor een garantstelling van 100% zodat zij bij een bank een lening kan verzekeren. Met die lening wil zij de lokale productiefaciliteiten voor haar bedrijf aanschaffen. Omdat het om kostbare investeringen gaat, eist de bank een garantstelling van 100%. Wij hebben een starters-regeling opgesteld waarin we een mogelijkheid voor garantieverstrekking hebben opgenomen. We hebben de regeling niet kennisgegeven, maar kiezen ervoor om dit per individuele beschikking te doen. Nu vragen wij ons af: is er bij een garantie altijd sprake van staatssteun? Zo ja, valt de garantie dan onder artikel 22 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, zodat wij dit alleen mede hoeven te delen en niet op goedkeuring hoeven te wachten?

EU Recht en beleid - 3 januari 2023

Criteria staatssteun

De vraag of er sprake is van staatssteun is afhankelijk van vijf cumulatieve criteria zoals benoemd in artikel 107 lid 1 VWEU. Dat wil zeggen dat aan alle voorwaarden moet […]

EU Recht en beleid - 3 januari 2023

Grensoverschrijdend effect

Steunmaatregelen van decentrale overheden leveren alleen verboden staatssteun op, indien er sprake is van grensoverschrijdend effect. Hiermee wordt bedoeld, dat de betreffende maatregel de mededinging binnen de Europese Unie (in […]

EU Recht en beleid - 3 januari 2023

Selectiviteit

Het vierde criterium waar aan moet worden voldaan om van ‘staatssteun’ te spreken, is selectiviteit. Om aan dit criterium te voldoen, moet een overheidsmaatregel ‘bepaalde ondernemingen of bepaalde producties’ begunstigen. […]

Praktijkvraag - 19 december 2022

Is nadeelcompensatie voor ons waterschap de beste manier om staatssteun te voorkomen?

Ons waterschap verwerft gronden voor de aanleg van natuur. Dit gebeurt door middel van volledige schadeloosstelling van de agrariërs van wie de gronden onteigend worden. Biedt nadeelcompensatie de beste manier om staatssteun te voorkomen? Zijn er ook mogelijkheden om extra compensatie te verlenen?

Praktijkvraag - 29 november 2022

Is een school een onderneming?

Onze gemeente wil een financiële tegemoetkoming geven aan een middelbare school in de vorm van een subsidie. Moet een school worden gezien als een onderneming? Is hier sprake van ongeoorloofde staatssteun?

EU Rechtspraak - 3 november 2022

Kan een religieuze instelling een economische activiteit verrichten?

1. Introductie Decentrale overheden moeten op tal van terreinen rekening houden met het Europees staatssteunverbod. Op terreinen die aanvankelijk een niet-economisch karakter lijken te hebben, kan er toch sprake zijn […]

EU Rechtspraak - 3 oktober 2022

Waar moet ik als gemeente staatssteunrechtelijk rekening mee houden bij het opstellen van langdurige pachtovereenkomsten?

In Estland kwam de manier aan de orde waarop de Europese Commissie de marktconformiteit van pachtprijzen bij langdurige pachtovereenkomsten vaststelt. Als de gevraagde pachtprijzen lager dan de marktprijs zijn, kan er sprake zijn van staatssteun. Het Gerecht buigt zich hierbij over de vraag hoe de marktprijs daarvan te bepalen is, de wijze waarop de bijkomende contractuele verplichtingen moeten meetellen in de pachtprijs, en welke rol taxatierapporten hierbij spelen.