...
Nieuws - 30 januari 2023

Europese Commissie tikt Nederland op de vingers over mestbeleid

De Europese Commissie is bezorgd over de manier waarop Nederland de Europese verplichtingen rondom het mestbeleid implementeert. Voorheen mochten boeren in Nederland dankzij een uitzondering (derogatie) uit Brussel meer mest […]

...
Nieuws - 16 januari 2023

Start nieuw Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid, Nederlandse plannen goedgekeurd

Vanaf 1 januari 2023 is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingegaan. Het nieuwe GLB heeft meer aandacht voor verduurzaming en innovatie van de Europese landbouwsector en het behalen van de klimaatdoelen. Het ondersteunt boeren die hun bedrijf verduurzamen en vernieuwen.
Voor de periode 2023-2027 komt er in Nederland ruim 4 miljard euro aan Europese fondsen beschikbaar.

...
EU Recht en beleid - 16 januari 2023

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: GLB

Het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) bepaalt en ondersteunt grotendeels de Europese land- en tuinbouwsector. Het GLB bestaat al sinds 1962 en werd ingevoerd om de voedselproductie te verhogen en te zorgen voor voedselzekerheid. Het GLB is sindsdien een aantal keren ingrijpend gewijzigd. Klimaat- en milieudoelstellingen spelen nu een steeds grotere rol. Ook de ontwikkeling van het platteland en van landbouwgemeenschappen zijn een belangrijk onderdeel van het GLB.

...
Nieuws - 18 februari 2019

Stand van zaken: wijzigingen EU-landbouwbeleid

Op 14 februari 2019 vond er in de Tweede Kamer een technische briefing plaats over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Vorig jaar heeft de Europese Commissie in de context van de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) een voorstel…

...
Nieuws - 15 april 2019

Europarlementariërs stemmen over laatste gedeelte hervorming EU-landbouwbeleid

De AGRI-commissie (landbouw en plattelandsontwikkeling) van het Europees Parlement heeft de laatste reeks voorstellen goedgekeurd om het landbouwbeleid van de EU te hervormen, zodat de verwachtingen van de boeren en de consumenten kunnen worden gerealiseerd. De amendementen… 

...
EU Recht en beleid - 12 oktober 2022

Meststoffen en stikstof

In de agrarische sector worden mest en kunstmest gebruikt om gewassen te laten groeien. Kunstmest bevat stikstofverbindingen zoals nitraat, maar ook fosfaat. Dit zijn essentiële voedingsstoffen voor planten. Teveel mest op en in de bodem heeft echter negatieve gevolgen voor het oppervlaktewater en grondwater en voor andere soorten natuur en milieu. Om milieurisico’s van mestgebruik te beperken hanteert de Europese Unie regels voor meststoffen. 

...
EU Recht en beleid - 6 oktober 2022

Landbouw

De landbouwsector is een belangrijke economische sector in Europa, die met veel veranderingen te maken heeft. De voedselproductie moet groeien om tegemoet te komen aan de bevolkingsgroei en veranderende voedingsgewoonten. Maar de landbouw moet tegelijkertijd ook verduurzamen. Het Europees landbouwbeleid en andere Europese regels voor de landbouw is hierbij van groot belang.

...
Nieuws - 12 september 2022

Uitzonderingspositie voor boeren ingetrokken door Europese Commissie

Nederlandse boeren raken hun uitzonderingspositie voor het uitrijden van mest kwijt. Dat heeft de Commissie medegedeeld. Vanaf 2023 treedt een afbouwtraject in werking zodat Nederland vanaf 2026 voldoet aan de voorwaarden van de nitraatrichtlijn.