...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering worden in Europa steeds merkbaarder. Vroegtijdige aanpassingen (klimaatadaptatie) moeten Europa klimaatbestendiger maken.

...
EU Recht en beleid - 23 december 2022

Richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen

De Clean Vehicles Directive verplicht decentrale overheden om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen een minimaal deel uitstootvrije of schone voertuigen in te kopen.

...
Nieuws - 2 november 2020

Circulair bouwen en aanbesteden: het CBCI project

Groene overheidsopdrachten worden een belangrijker instrument om de ambities van de EU te behalen. Het Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) project moet oplossingen bieden voor de circulaire bio-gebaseerde bouw.

...
Nieuws - 2 december 2019

Green Deal: Nederland wil concrete en ambitieuze doelstellingen

Onder leiding van uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans zal de nieuwe Europese Commissie de ambitie van een European Green Deal verwezenlijken. Onder de Green Deal vallen onder andere ambitieuze Europese doelstellingen van klimaatneutraliteit en het creëren van meer bewustwording voor klimaatverandering. Vlak voor de start van Commissie-von der Leyen publiceerde de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU de positie van Nederland over dit onderwerp.

...
Nieuws - 2 december 2019

Nieuwe Europese Commissie van start

Afgelopen week, op 27 november, kreeg de nieuwe Europese Commissie groen licht van het Europees Parlement. In Straatsburg kreeg de commissie steun van de grote fracties: de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen. Op 1 december is de nieuwe commissie officieel aan de slag gegaan.

...
Nieuws - 4 februari 2019

Positief Nederlands oordeel over EU-langetermijnstrategie voor klimaat

Afgelopen week heeft de minister van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer door middel van een kamerbrief geïnformeerd over de Nederlandse positie ten aanzien van recente voorstellen van de Europese Commissie. Een van deze voorstellen is de langetermijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa…

...
Nieuws - 20 januari 2020

Leipzig Charter wordt vernieuwd

De Leipzig Charter zal onder het voorzitterschap van Duitsland van de Europese Raad in de tweede helft van dit jaar worden vernieuwd. Tijdens het vorige Duitse voorzitterschap, in 2007, is dit manifest aangenomen. Hierin worden strategieën uiteengezet voor de duurzame ontwikkeling van stedelijke gebieden.