Nieuws - 24 januari 2024

Beëindiging recht op tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne

De tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne eindigt op 4 maart 2024. Dit heeft de Raad van State geoordeeld op 17 januari 2024. Het gevolg is dat deze groep vluchtelingen uit Oekraïne vanaf dat moment geen recht heeft op verblijf in Nederland op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

Praktijkvraag - 13 december 2023

Wat betekenen de afspraken van de EU over de herplaatsing van asielzoekers voor onze gemeente?

Voor een gebiedsontwikkelingsproject willen wij een inschatting maken van het aantal (sociale) woningen dat nodig is in onze gemeente. Daarvoor is het onder andere van belang om te weten wat de instroom van asielzoekers de komende jaren zal zijn. Klopt het dat de EU afspraken heeft gemaakt over de herplaatsing van asielzoekers binnen de EU? Wat betekent dit voor onze gemeente?

Nieuws - 2 oktober 2023

Commissievoorstel verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te verlengen tot in ieder geval 3 Maart 2025. Als dit voorstel wordt aangenomen behouden vluchtelingen uit Oekraïne ten minste tot die datum hun recht op opvang en bescherming in de EU.

Nieuws - 18 september 2023

Voorlopig behoud van recht op opvang derdelanders uit Oekraïne

Derdelanders die naar Nederland gevlucht zijn uit Oekraïne mogen voorlopig blijven. Op 1 september 2023 bepaalde de Raad van State dat in afwachting van de definitieve uitspraak deze groep zijn recht op opvang en ondersteuning behoudt.

Nieuws - 20 februari 2023

Verblijf derdelanders met zes maanden verlengd

Om de druk op de asielopvang zoveel mogelijk te beperken heeft Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, na overleg met de VNG en het Veiligheidsberaad besloten om derdelanders nog 6 maanden tijdelijke bescherming aan te bieden.

Praktijkvraag - 15 december 2022

Wat doet de EU ter bestrijding van mensenhandel?

Onze gemeente krijgt te maken met slachtoffers van mensenhandel die bij de gemeente aankloppen voor hulp. We willen deze mensen helpen en de mensenhandel in de regio bestrijden. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van dit probleem vroegen we ons af of er Europees beleid ten aanzien van mensenhandel.

Praktijkvraag - 15 december 2022

Gevolgen EU herplaatsingsbeleid van asielzoekers voor Nederland en gemeenten?

Voor een gebiedsontwikkelingsproject willen wij een inschatting maken van het aantal (sociale) woningen dat nodig is in onze gemeente. Daarvoor is het onder andere van belang om te weten wat de instroom van asielzoekers de komende jaren zal zijn. Klopt het dat de EU afspraken heeft gemaakt over de herplaatsing van asielzoekers vanuit Italië en Griekenland? Is bekend hoeveel asielzoekers er daardoor dit jaar naar Nederland en dus uiteindelijk naar verschillende gemeenten komen?

Nieuws - 18 maart 2019

EU-Hof: intrekken verblijfsvergunning bij fraude gerechtvaardigd

Verblijfsvergunningen die verkregen zijn door middel van frauduleuze bewijsstukken mogen worden ingetrokken, ook als de vergunninghouder niet van de fraude op de hoogte was. Dat oordeelt het EU-Hof op 14 maart 2019 in antwoord op vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak…

Nieuws - 20 oktober 2022

Tijdelijke bescherming voor mensen uit Oekraïne verlengd

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne duurt inmiddels al bijna 8 maanden. Nu aannemelijk is dat het conflict langer zal voortduren, is de toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming met een jaar verlengd, namelijk tot en met 4 maart 2024.

EU Recht en beleid - 13 oktober 2022

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft veel gevolgen voor decentrale overheden op gebieden zoals energielevering, aanbesteding en asiel. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.

EU Recht en beleid - 28 september 2022

Migratie

De Europese Unie heeft na de Europese migratiecrisis van 2015 maatregelen genomen om de verhoogde migratiestroom beter te reguleren. De EU streeft daarmee naar een gemeenschappelijk migratiebeleid dat effectief, humanitair en veilig is. Op deze pagina leest u meer over migratie.