...
Praktijkvraag - 14 december 2022

Welke mogelijkheden zijn er om grensoverschrijdende energie te realiseren?

Onze regio oriënteert zich op de mogelijkheden om meer en beter samen te werken op het gebied van grensoverschrijdende energie(transitie). Zijn er al initiatieven genomen met betrekking tot grensoverschrijdende energietransitie? Welke kansen liggen er om grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied te bevorderen?

...
Nieuws - 12 oktober 2020

Grensarbeiders kunnen voortaan ook digid aanvragen

Werknemers uit andere Europese landen komen voortaan in aanmerking voor een DigiD. Dit volgt uit een uitspraak die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gedaan op 24 december 2019. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft Logius het DigiD aanvraagproces vanuit het buitenland aangepast.

...
Nieuws - 2 november 2020

Circulair bouwen en aanbesteden: het CBCI project

Groene overheidsopdrachten worden een belangrijker instrument om de ambities van de EU te behalen. Het Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) project moet oplossingen bieden voor de circulaire bio-gebaseerde bouw.

...
Nieuws - 18 februari 2019

Mag Wallonië straks tol gaan heffen?

De Waalse overheid wil een wegenvignet gaan invoeren die voor rekening komt van automobilisten buiten Wallonië. Het Europees Hof van Justitie moet zich nog uitspreken over deze plannen, maar dit wordt…

...
Nieuws - 21 november 2022

Rondje langs de velden: KED in Brussel

Om decentrale overheden zo goed mogelijk van dienst te zijn is het cruciaal om warme contacten in ‘het Brusselse’ te onderhouden. Adviseurs Laura Hollmann (klimaat en milieu) en Brent Bos (fondsen) maakten een ‘rondje langs de velden’.

...
Nieuws - 18 november 2019

Nieuwe impuls grensoverschrijdende automatische diploma-erkenning

Op 8 november ondertekende de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, een intentieverklaring om het niveau van diploma’s uit de Benelux-landen en de Baltische Staten automatisch te laten erkennen. Met de intentieverklaring worden belangrijke voordelen nagestreefd voor, onder andere, overheden.

...
Nieuws - 25 november 2019

ITEM Jaarconferentie 2019: bouwen aan grensoverschrijdende samenwerking

Afgelopen donderdag 21 en vrijdag 22 november vond de jaarlijkse ITEM-conferentie plaats in Enschede. Deze jubileumeditie stond in het teken van het samenbrengen van partijen uit de wetenschap, de praktijk en het beleidsveld om grensoverschrijdende samenwerking (GROS) optimaal te stimuleren.

...
EU Recht en beleid - 20 oktober 2022

Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Al meer dan 50 jaar werkt Europa samen met de overheden aan het verbeteren van de grens overschrijdende samenwerking. Lees op deze pagina meer over GROS.

...
Praktijkvraag - 12 oktober 2022

Mogen niet-EU-studenten zich in onze gemeente vestigen, terwijl ze in een naburige lidstaat studeren?

Onze gemeente bevindt zich in een grensregio waar er sprake is van (bevolkings)krimp. Aan de andere kant van de grens is er echter veel activiteit op het gebied van onderwijs en onderzoek. Welke mogelijkheden zijn er voor onze gemeente – bijvoorbeeld op het gebied van het bieden van huisvesting aan buitenlandse studenten die aan de andere kant van de grens studeren –  om hier ook de vruchten van te plukken en met welke (Europese) regelgeving krijgen we te maken?