Nieuws - 16 maart 2020

EU biedt financiële steun in strijd tegen coronavirus

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, maakte 13 maart bekend dat de Europese Unie alles zal doen om nationale overheden te ondersteunen in de strijd tegen het coronavirus. De Commissie zal onder andere financiële hulp bieden en afzien van schuldlimieten. De Commissie roept regeringen en burgers op de nodige stappen te ondernemen om verspreiding van het virus te vertragen.

Praktijkvraag - 24 oktober 2022

Hoe kunnen decentrale overheden rechtmatig steun verlenen tijdens de coronacrisis?

Als gemeente willen wij steun verlenen aan onze ondernemers om de economische gevolgen van de coronamaatregelen te beperken. Hoe kunnen wij deze steun in overeenstemming met de staatssteunregels verstrekken? We begrepen dat de Europese Commissie een tijdelijk steunkader heeft opgezet. Kunnen wij daar ook gebruik van maken?

Nieuws - 18 mei 2020

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Op 8 mei heeft de Europese Commissie een tweede aanpassing vastgesteld van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun in verband met COVID-19. Het betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied van de kaderregeling.

Nieuws - 1 februari 2021

Verlenging en verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun

De Commissie verlengt de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun tot en met 31 december 2021, ook het toepassingsgebied wordt verruimd. Plafonds worden verhoogd en lidstaten krijgen de mogelijkheid om terugbetaalbare instrumenten om te zetten in rechtstreekse subsidies. 

Nieuws - 22 februari 2021

Goedkeuring staatssteunregeling dierentuinen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een staatssteunmelding ingediend bij de Europese Commissie. Het gaat om een steunpakket voor Nederlandse dierentuinen naar aanleiding van de coronacrisis ter waarde van €38,7 miljoen. De Commissie keurt de staatssteunmelding goed. 

Nieuws - 2 november 2020

Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021

De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2021 gepresenteerd. Dit werkprogramma bevat een lijst met maatregelen voor de komende twaalf maanden. De Commissie wil komend jaar de nadruk leggen op een gezonder, eerlijker en welvarender Europa.

Nieuws - 2 juni 2020

Werkprogramma 2020 herzien: stand van zaken

De Commissie heeft het werkprogramma voor 2020 herzien. Door het coronavirus verschoven de prioriteiten en liep de uitvoering van het werkprogramma vertraging op. Wat is de stand van zaken wat betreft de onderwerpen die van belang zijn voor decentrale overheden?

Nieuws - 3 augustus 2020

Welke maatregelen nemen Europese steden tijdens de coronacrisis?

Het programma Europese Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft een overzicht samengesteld van de reacties van Europese steden op het uitbreken van de COVID-19-crisis.