Nieuws - 22 april 2024

Nederlands initiatief wint Nieuw Europees Bauhaus prijs 2024

De Nieuw Europees Bauhaus-prijzen zijn voor de vierde keer uitgereikt aan projecten die esthetiek, duurzaamheid en inclusie met elkaar verbinden. Het Nederlandse initiatief Set Community Gardens uit Ijburg in Amsterdam won de prijs voor versterking van een gevoel van verbondenheid. Het project verbindt mensen van alle leeftijden en achtergronden door middel van een buurthuis en een gemeenschappelijke tuin.

Nieuws - 15 april 2024

Europese Commissie publiceert het State Aid Scoreboard 2023

Editie 2023 van het Scoreboard Staatssteun laat zien dat lidstaten, ondanks een sterke afname van de totale staatssteunuitgaven in 2022 vergeleken met de uitgaven in 2021, bedrijven die hinder ondervonden […]

Nieuws - 8 april 2024

European Capital of Innovation Awards 2024

De Europese Commissie heeft de inschrijving voor tiende editie van de ‘European Capital of Innovation Awards’ (iCapital) geopend. De wedstrijd is een initiatief om de innovatiekracht van steden te stimuleren. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan Europese steden die innovatie in hun gemeenschap het beste bevorderen.

Nieuws - 26 februari 2024

Aanmeldingen open voor REGIOSTARS 2024

Heeft u een project waar u erg trots op bent en dat in het zonnetje gezet mag worden? Dan kunt u zich opgeven voor REGIOSTARS 2024, waarvan de aanmeldingen net zijn geopend. De REGIOSTARS Awards vinden sinds 2008 elk jaar plaats. Het doel van deze prijs is om lokale projecten in de schijnwerper te zetten die bijdragen aan de sociale en economische ontwikkeling van de Europese Unie.

EU Rechtspraak - 23 februari 2024

Werknemers met een tijdelijk contract hebben net als werknemers met een vast contract recht op uitleg over ontslagredenen

Een werknemer heeft een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Nog tijdens de looptijd van de overeenkomst zegt de werkgever het contract eenzijdig op en doet dat zonder opgave van redenen. Mag dat? Het hof gaat daar in deze zaak op in en stelt dat het belangrijk is dat werknemers, ook bij tijdelijke contracten, op de hoogte zijn van de redenen voor hun ontslag, zodat zij kunnen beoordelen of het ontslag rechtmatig is en eventueel juridische stappen kunnen ondernemen. Het niet verstrekken van deze informatie kan leiden tot benadeling van werknemers met tijdelijke contracten en kan in strijd zijn met het recht op bescherming tegen kennelijk onredelijk ontslag zoals vastgelegd in het EU-Handvest van de grondrechten.

Nieuws - 24 januari 2024

Beëindiging recht op tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne

De tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne eindigt op 4 maart 2024. Dit heeft de Raad van State geoordeeld op 17 januari 2024. Het gevolg is dat deze groep vluchtelingen uit Oekraïne vanaf dat moment geen recht heeft op verblijf in Nederland op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

Praktijkvraag - 13 december 2023

Wat betekenen de afspraken van de EU over de herplaatsing van asielzoekers voor onze gemeente?

Voor een gebiedsontwikkelingsproject willen wij een inschatting maken van het aantal (sociale) woningen dat nodig is in onze gemeente. Daarvoor is het onder andere van belang om te weten wat de instroom van asielzoekers de komende jaren zal zijn. Klopt het dat de EU afspraken heeft gemaakt over de herplaatsing van asielzoekers binnen de EU? Wat betekent dit voor onze gemeente?

EU Rechtspraak - 11 december 2023

Autoriteiten die toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens moeten beslissingen daarover nemen in de vorm van een besluit waartegen bezwaar mogelijk is

Richtlijn 2016/680 verzekert de legitieme verwerking van persoonsgegevens bij juridische onderzoeken en strafrechtelijke vervolging. Vanwege de gevoelige aard van deze gegevens, kunnen betrokkenen hun recht van inzake en recht om in beroep te gaan tegen de verwerking niet direct uitoefenen naar de verwerker. In plaats daarvan, gaat dit via een toezichthouder. Maar maakt de toezichthouder een juridisch bindend besluit als deze de rechten van een betrokkene uitoefent? En heeft de betrokkene de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen dit besluit? Onder meer deze vragen worden behandeld in deze zaak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.