Nieuws - 22 november 2021

Digitale transformatie: EU boekt vooruitgang maar investeringen zijn nodig

De resultaten van de digitale prestaties van EU-lidstaten in 2020 zijn bekendgemaakt: investeringen zijn hard nodig voor de Europese digitale transformatie maar alle lidstaten hebben vooruitgang geboekt. Nederland blijft een van de koplopers en dat betekent goed nieuws voor decentrale overheden.

Nieuws - 7 februari 2022

Verklaring over Europese digitale rechten en beginselen voorgesteld

De Europese Commissie heeft op 26 januari een voorstel ingediend voor een ontwerpverklaring voor de digitale rechten en beginselen. Dit is de volgende stap om de digitale transformatie binnen de Europese Unie te verwezenlijken.

Nieuws - 14 februari 2022

Rapporten voortgang digitale toegankelijkheid gepubliceerd

Bijna alle lidstaten hebben voor het eerst verslag uitgebracht over de voortgang van hun digitale toegankelijkheid. Een van de verplichtingen uit de toegankelijkheidsrichtlijn is dat lidstaten dat iedere drie jaar doen. Nederland heeft samen met Denemarken het hoogst aantal gerapporteerde toegankelijkheidsverklaringen in Europa. 

Nieuws - 13 mei 2022

EU-strategie online bescherming van kinderen

De Europese Unie zet al enkele jaren in op het verbeteren van digitaal burgerschap. Ook kinderen moeten in de online wereld beschermd worden. Daarom presenteerde de Europese Commissie een nieuwe strategie voor beter internet. 

Nieuws - 21 juli 2022

Voorlopig akkoord voor de Path to the Digital Decade

Europa moet tegen 2030 digitaal soeverein zijn. In september 2021 stelde de Commissie in ’the Path to the Digital Decade’ voor hoe deze transformatie eruit moet zien. Het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben nu een voorlopig akkoord over dit traject bereikt.

Nieuws - 6 mei 2020

Wet voor gegevensuitwisseling ingediend bij Tweede Kamer

De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) is ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet creëert een kader voor het uitwisselen van (persoons)gegevens, waardoor overheden beter kunnen optreden tegen onder andere ondermijning.

Nieuws - 28 september 2020

Overheidswebsites verplicht digitaal toegankelijk

In de Miljoenennota van afgelopen Prinsjesdag presenteerde het kabinet plannen voor de digitalisering van de overheid. Op basis van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn moeten vanaf 23 september 2020 alle overheidswebsites voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen.