...
Nieuws - 11 april 2022

Raad van de EU stemt in met verlenging mobiele roaming tegen thuistarief

‘Roam like at home’ wordt verlengd. De Europese Raad heeft ingestemd met een verlenging van het roaming systeem tot 2032. Zo kunnen consumenten zonder hogere kosten blijven bellen, sms’en en internetten in andere EU-landen.

...
Nieuws - 10 juni 2021

Europese Commissie publiceert voorstel voor een Europese digitale identiteit

EU-burgers moeten zich gemakkelijker digitaal kunnen identificeren. Bijvoorbeeld door met de smartphone digitale identiteitsbewijzen, zoals paspoorten of rijbewijzen te delen. Daartoe is er nu een voorstel dat een nieuw kader schetst voor een Europese digitale identiteit.

...
Nieuws - 16 november 2022

Verordening voorgesteld voor het delen van gegevens over kortetermijnverhuur

Het aandeel kortemijnverhuur in de toeristische sector neemt mede door de platformeconomie aanzienlijk toe. Om de transparantie in deze industrie te vergroten en overheden te helpen bij een evenwichtige ontwikkeling heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening gepubliceerd. De verordening beoogt een eerlijke, verantwoorde en betrouwbare groei van de kortetermijnverhuur. Omdat de verordening impact zal hebben op zowel overheidsinstanties als burgers, heeft de Commissie ook een consultatie gepubliceerd.

...
EU Recht en beleid - 16 november 2022

E-health

Digitale technologieën maken zorg op afstand mogelijk. De digitalisering van de gezondheidszorg kan erop toezien dat de zorg toegankelijker en efficiënter wordt voor burgers. Zo vergemakkelijkt e-health bijvoorbeeld de interactie tussen patiënten en artsen en zorgt het voor een eenvoudigere uitwisseling van data tussen gezondheidscentra. E-health is het gebruik van ICT voor het ondersteunen en verbeteren van de gezondheidszorg. E-health wordt toegepast door medewerkers in de zorg, maar ook door patiënten zelf.

Hoe staat het met de vorderingen rondom e-gezondheid in Europa en Nederland? En wat hebben decentrale overheden met digitale gezondheidszorg te maken?

...
EU Recht en beleid - 9 november 2022

E-commerce

De technologie verandert snel. Dit geldt ook voor onze manier van handelen. De handel speelt zich inmiddels veelal elektronisch af: e-commerce. Al vroeg trad daarom de Richtlijn inzake elektronische handel in werking. In 2020
zijn er nieuwe voorstellen gedaan voor de elektronische handel, in de vorm van de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Op deze pagina vindt u meer informatie over het Europese beleid voor e-commerce en wat dat betekent voor Nederlandse decentrale overheden.

...
Praktijkvraag - 4 november 2022

Kunnen stukken ook elektronisch worden ondertekend?

Aangezien veel medewerkers en collega’s van de provincie tegenwoordig hybride werken ondertekenen wij onze stukken ook vaak elektronisch. Toch vragen wij ons af hoe dit in Europa is geregeld. Wat kunt u ons hier over vertellen?

...
Praktijkvraag - 4 oktober 2022

Hoe zorgen we ervoor dat onze overheidswebsite en intranetomgeving voldoen aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn?

Bij onze gemeente zijn we bezig met het moderniseren van onze website. We letten hierbij op de vereisten uit de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. We begrepen verder dat deze eisen ook gelden voor onze intranetomgeving. Klopt dit? En zijn er nog nieuwe ontwikkelingen omtrent de toegankelijkheidsrichtlijn waar wij rekening mee moeten houden?

...
Nieuws - 3 oktober 2022

Nederland scoort hoog op EU innovatiescorebord 2022

Uit het Europees innovatiescorebord voor 2022 blijkt dat de EU ongeveer 10% beter presteert dan in 2015. Nederland behoort tot de top 5 innovatieleiders. Andere innovatieleiders zijn Zweden, Finland, Denemarken en België. Wel blijkt dat concurrenten zoals Australië, Canada, Zuid-Korea en de Verenigde Staten nog altijd beter presteren dan de participerende EU-landen.

...
EU Recht en beleid - 20 september 2022

Digital Decade

Een digitaal paspoort, de macht van techreuzen of de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen. De digitalisering van de samenleving brengt wereldwijde kansen en uitdagingen met zich mee. Maar hoe gaat de Europese Unie hiermee om? In dat kader presenteerde de Europese Commissie in maart 2021 een visie en strategie voor de digitale transformatie van Europa in de periode tot 2030. Dit plan, ook wel de Digital Decade genoemd, heeft als doel om de komende jaren het ‘digitale decennium’ van Europa te maken.