...
Nieuws - 12 december 2022

Let’s get digital-event 9 februari 2023

Meld u nu aan! Tijdens ons eerste Let’s get digital-event op 9 februari 2023 gaan we dieper op het thema digitalisering in, onder meer met een interessant panelgesprek, én krijgt u een voorproefje op onze interactieve tijdlijn. Daarna is het tijd voor de borrel!

...
EU Recht en beleid - 13 februari 2023

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid gaat erover dat digitale diensten door iedereen te gebruiken zijn: even goed voor mensen met én zonder handicap. Gebruikers die doof, blind of autistisch zijn of bijvoorbeeld een motorische beperking hebben, kunnen moeite hebben met het begrijpen en gebruiken van websites of mobiele applicaties.

Op deze pagina vindt u uitleg over de Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor decentrale overheden. Zo bevat deze pagina informatie over de toegankelijkheidseisen waar overheidsinstanties aan moeten voldoen.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Single Digital Gateway

De Single Digital Gateway is een online centraal punt waarmee EU-burgers en bedrijven makkelijk toegang krijgen tot digitale overheidsdienstverlening in alle EU-lidstaten.

Alle decentrale overheden moeten in het SDG-portaal een aantal diensten, producten en procedures digitaal beschikbaar en open stellen voor grensoverschrijdende gebruikers. Op deze pagina leest u meer over de achtergrond van de Single Digital Gateway. Daarnaast wordt ingegaan op de inhoud van de verplichtingen die gelden voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 31 januari 2023

Elektronische identiteit

eIDAS staat voor Electronic Identities and Trust Services en omvat elektronische identificatiemiddelen. Via eIDAS kunnen inwoners uit andere Europese landen met hun nationale inlogmiddel ook inloggen bij Nederlandse overheden. Iemand uit België kan zich hierdoor bij verhuizing naar Nederland online inschrijven en inloggen bij de Nederlandse gemeente. Daarnaast kan eIDAS ook gebruikt worden voor aanbestedingen. Via eIDAS kunnen Europese burgers en bedrijven digitaal zaken regelen met hun nationale eID.

Op deze pagina leest u meer over het Europese en Nederlandse beleid omtrent elektronische identificatie. Daarnaast wordt ingegaan op wat dit betekent voor decentrale overheden.

...
Nieuws - 16 januari 2023

Aan de slag met doelstellingen Digital Decade

Het beleidsprogramma voor de Digital Decade is in werking getreden. Decentrale overheden kunnen nu concrete stappen zetten om de Europese digitaliseringsdoelen te behalen.

...
EU Recht en beleid - 5 januari 2023

Elektronische handtekening

Een elektronische handtekening is een digitale vervanger van de handgeschreven handtekening. Het wordt ook wel e-handtekening of digitale handtekening genoemd. Met een elektronische handtekening kunnen digitale stukken worden ondertekend. Denk hierbij aan PDF-documenten. Een elektronische handtekening is handig voor het ondertekenen van facturen, contracten en rapporten. Er zijn verschillende typen elektronische handtekeningen. Zo kan een handgeschreven handtekening ingescand worden en worden toegevoegd aan een document. Maar er zijn ook handtekeningen die een sterkere beveiliging hebben zodat vervalsing van het document of de handtekening ingewikkelder is. Lees op onderstaande pagina wat uw decentrale overheid hiermee te maken heeft.

...
EU Recht en beleid - 5 januari 2023

Digitale samenleving

Op welke manieren hebben decentrale overheden nog meer met de steeds verder vorderende digitale samenleving te maken? En wat is de Europese wet- en regelgeving in met betrekking tot bijvoorbeeld elektronische identiteit? In dit sub-dossier staat informatie over de Europese en Nederlandse regels als het gaat om de digitale samenleving. Daarnaast wordt op deze pagina’s ingegaan op de rechten en plichten van gemeenten, provincies en waterschappen.

...
Nieuws - 18 juni 2021

Twee consultaties over de digitale samenleving gepubliceerd

De Commissie wil een digitale portemonnee invoeren. Hiermee kunnen burgers zichzelf digitaal identificeren. Dit moet het veiliger en makkelijker maken om digitale diensten in de EU te gebruiken. Decentrale overheden zullen verplicht worden om deze digitale identiteit te erkennen. Tot 31 augustus 2021 kan er feedback worden geleverd op het voorstel.

...
Praktijkvraag - 15 december 2022

Welke verplichtingen gelden er voor decentrale overheden volgens de Single Digital Gateway?

De Single Digital Gateway moet stimuleren dat alle burgers en bedrijven binnen de Europese Unie eenvoudig toegang kunnen krijgen tot overheidsdiensten van alle EU-lidstaten. We zijn druk bezig met het voldoen aan de verplichtingen van de SDG maar het is aardig veelomvattend. Wat geldt er nu allemaal voor ons als decentrale overheid?

...
Praktijkvraag - 14 december 2022

Moet onze openbare instantie eHerkenning aanbieden op grond van de eIDAS-verordening?

Onze openbare instantie maakt op dit moment gebruik van een eigen inlogsysteem; wij bieden dus nog geen eHerkenning aan. Het is bij ons wel bekend dat het aanbieden van eHerkenning met ingang van de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid verplicht wordt voor belanghebbenden zoals wij. Onze vraag is of de eIDAS-verordening nu voor openbare instanties een verplichting schept om eHerkenning aan te bieden aan bedrijven. Met andere woorden: moet onze instantie op dit moment op grond van de eIDAS-verordening al eHerkenning aanbieden of kunnen wij voorafgaand aan de invoering van de Wet digitale overheid nog volstaan met een eigen inlogmethode?