Nieuws - 26 januari 2024

Verslag Let’s get Digital 2.0

Op 23 januari 2024 organiseerden Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het evenement Let’s get digital 2.0 om lokale en regionale overheden te informeren over digitalisering en Europese fondsen. We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst met interessante sprekers en break-out sessies!

Nieuws - 11 december 2023

Overeenstemming na 36 uur debat: akkoord AI Verordening tussen Raad, Parlement en Commissie

Na drie dagen intense onderhandeling, hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een voorlopig politiek akkoord bereikt over een serie aan uniforme voorwaarden voor artificiële intelligentie (AI) in de gehele EU. Met dit akkoord van 9 december 2023, dat het Commissievoorstel op verscheidene punten wijzigt, versterkt de EU de wens om te komen tot een mondiale standaard van AI regulering.

Nieuws - 20 november 2023

Voorlopig akkoord bereikt over de Europese digitale portemonnee

De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Europese digitale identiteit (eID). De voorziene verordening moet lidstaten, burgers en ondernemingen de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van digitale portemonnees die in de gehele EU erkend worden.

Nieuws - 6 november 2023

Terugblik Webinar Europese ontwikkelingen rondom cyberveiligheid

Op 1 november 2023 organiseerde KED in samenwerking met de VNG een webinar over de Europese ontwikkelingen rondom cyberveiligheid. Onder leiding van moderator Barend Tensen (KED), gingen de panelleden Iris Meerts (burgermeester Wijk bij Duurstede en cyberburgemeester), Kato Vierbergen (VNG) en Martin Herz (KED) in gesprek.

Nieuws - 25 september 2023

Europese regelgeving over digitalisering van kortetermijnverhuur

Kortetermijnverhuur wordt steeds populairder door online platforms als Airbnb en Booking.com. Deze kortetermijnverhuur heeft voordelen voor het toerisme in een regio, maar zorgt ook voor krapte op de woningmarkt. Decentrale overheden willen kortetermijnverhuur daarom aan banden leggen, maar daarvoor gelden in de EU en in Nederland verschillende regels. Met een nieuwe verordening over kortetermijnverhuur moeten de regels geharmoniseerd worden en moet er voor het uitwisselen van gegevens over kortetermijnverhuur een digitaal toegangspunt worden opgezet.

Nieuws - 18 september 2023

Europese Commissie over sociale zekerheid in de Digital Decade

Op 6 september 2023 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd om gegevensuitwisseling over sociale zekerheid makkelijker te maken. Door de coördinatie van sociale zekerheid te digitaliseren moet de toegang tot socialezekerheidsdiensten binnen Europa worden verbeterd. Ook voor decentrale overheden moet dat volgens de Commissie verschillende voordelen met zich meebrengen.

Nieuws - 9 juli 2023

Interview met Amber Stoof: Digitalisering blijft prioriteit voor EU en lidstaten

Amber Stoof is werkzaam als attaché ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de Permanente Vertegenwoordiging (PV). De PV behartigt de Nederlandse belangen in de Europese Unie (EU). Zij houdt zich daar voornamelijk bezig met digitalisering. Decentrale overheden moeten hier nadrukkelijk mee aan de slag. KED sprak Amber over haar werk bij de PV en de uitdagingen op het gebied van digitalisering.

Nieuws - 12 juni 2023

Commissie en WHO werken aan mondiaal gezondheidscertificeringssysteem

De Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben aangekondigd dat de WHO vanaf juni 2023 het systeem van de EU voor digitale COVID-19-certificering zal overnemen. De WHO zal dit bestaande systeem vervolgens gebruiken om een mondiaal gezondheidscertificeringssysteem op te zetten. Dit certificeringssysteem zal dienen ter bescherming van burgers tegen huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen.

Nieuws - 20 april 2023

Consultatie: EU-Initiatief Virtuele Werelden

De Europese Commissie is een raadpleging gestart omtrent het ontwikkelen van een visie voor opkomende virtuele werelden. Virtuele werelden bieden kansen voor de samenleving. Er kan tot 3 mei 2023 gereageerd worden.