Nieuws - 25 september 2023

Europese regelgeving over digitalisering van kortetermijnverhuur

Kortetermijnverhuur wordt steeds populairder door online platforms als Airbnb en Booking.com. Deze kortetermijnverhuur heeft voordelen voor het toerisme in een regio, maar zorgt ook voor krapte op de woningmarkt. Decentrale overheden willen kortetermijnverhuur daarom aan banden leggen, maar daarvoor gelden in de EU en in Nederland verschillende regels. Met een nieuwe verordening over kortetermijnverhuur moeten de regels geharmoniseerd worden en moet er voor het uitwisselen van gegevens over kortetermijnverhuur een digitaal toegangspunt worden opgezet.

Nieuws - 16 september 2019

Derde aanvraagronde WiFi4EU opent donderdag 19 september om 13:00 uur

De derde oproep tot het indienen van een voorstel (‘call’) voor het WiFi4EU-initiatief van de Europese Commissie wordt op donderdag 19 september 2019 om 13:00 uur opengesteld. Gemeenten, verenigingen van gemeenten en openbare lichamen kunnen zich via de WiFi4EU-portaalsite alvast inschrijven. Het is zaak om donderdag zo snel mogelijk de daadwerkelijke aanvraag in te dienen. Met het WiFi4EU-initiatief financiert de Commissie apparatuur- en installatiekosten van wifi-hotspots in Europese gemeenten.

Nieuws - 31 januari 2022

Europees Parlement stemt in met de Digital Services Act

Op 20 januari heeft het Europees Parlement ingestemd met de ontwerptekst van de Digital Services Act (DSA). Het doel van de DSA is het creëren van een veiligere online markt voor consumenten. Voor de instemming heeft het Parlement nog enkele wijzigingen aangebracht.

Nieuws - 28 april 2022

Principeakkoord Digital Services Act bereikt

De nieuwe Digital Services Act (DSA) moet ervoor zorgen dat online dezelfde regels gelden als offline. De Raad van de Europese Unie en het Europese Parlement bereikten een principeakkoord over de invulling van de nieuwe wetgeving. Zo moet de DSA illegale content tegengaan en advertentiemogelijkheden beperken.

Nieuws - 17 februari 2020

A Europe fit for the Digital Age – Interne markt

Het versterken van de industriële en innovatieve capaciteit van de Europese markt gebeurt door een nieuwe strategie over de handhaving van de interne markt en de opvolger van het Horizon2020-subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Daarnaast komt de Commissie met een Digitale Services Act om het digitale dienstenverkeer te versterken en een ‘Europese e-card’ voor grensoverschrijdende aanbieders van diensten. Verder van belang voor decentrale overheden is de evaluatie van de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en de evaluatie van de staatssteunregels

Nieuws - 17 februari 2020

A Europe Fit for a Digital Age – Digitale markt

‘Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk’ is een van de zes prioriteiten van de Europese Commissie. Op het gebied van de digitale markt zijn er diverse plannen aangekondigd die relevant zijn voor decentrale overheden