...
Nieuws - 6 december 2021

Raadpleging richtsnoeren voor steun voor uitrol breedband

De Europese Commissie wil feedback over richtsnoeren voor staatsteun voor breedbandnetwerken. Deze zijn relevant voor decentrale overheden die subsidies willen verstrekken voor de uitrol van breedbandprojecten of daarvoor andere vormen van steun willen verlenen. Reageren kan tot 21 januari 2022.

...
Nieuws - 21 januari 2022

Gemeenten kunnen WiFi4EU-voucher inleveren

Heeft uw gemeente een WiFi4EU-voucher en wilt u deze verzilveren? In een korte video heeft de Europese Commissie in drie simpele stappen geïntroduceerd hoe uw gemeente succesvol een gratis wifi-hotspot kan aanleggen via de voucher. 

...
Nieuws - 14 maart 2022

Digitale impact van de oorlog in Oekraïne

Het NCSC adviseert organisaties om hun digitale weerbaarheid op orde te brengen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Het NCSC heeft nog geen concrete aanwijzingen dat digitale aanvallen op dit moment impact hebben op Nederland, maar sluit eventuele gevolgen en aanvallen in Nederland niet uit. 

...
Praktijkvraag - 12 mei 2022

Waar moet onze gemeente rekening mee houden bij de uitrol van 5G?

Onze gemeente heeft een aantal plaatsingsplangesprekken gevoerd voor de uitrol van 5G. Nu we geschikte locaties hebben gevonden voor antenne-installaties, wil een telecombedrijf graag op een van deze plekken een antenne van 7 meter plaatsen. Waar moet onze gemeente rekening mee houden?

...
Praktijkvraag - 1 januari 2022

Kunnen omwoners beroep doen op het voorzorgbeginsel in verband met straling van zendmasten?

Het college van B&W van onze gemeente heeft een bouwvergunning verleend aan een operator op het terrein van de mobiele telefonie voor het oprichten van een antennemast. Daartegen is bezwaar gemaakt door omwonenden. Bezwaarden doen een beroep op het voorzorgsbeginsel uit het Europees recht. Men vreest dat de volksgezondheid gevaar loopt door de elektromagnetische velden van mobiele telefoons en antennes, bijvoorbeeld van 5G-netwerken. Het staat niet vast dat deze velden ongevaarlijk zijn.

In hoeverre moet het voorzorgsbeginsel worden betrokken bij de beslissing op de bezwaren?