Nieuws - 11 december 2023

Raad en Parlement bereiken akkoord over veiligheidseisen voor digitale producten

Op 30 november 2023 bereikten de Raad van de EU en het Europees Parlement een akkoord over de voorgestelde Cyberweerbaarheidsverordening. Slimme apparaten worden populairder, maar dat brengt ook risico’s met zich mee. De Cyberweerbaarheidsverordening moet zorgen voor een betere cyberbeveiliging van digitale producten.

Nieuws - 9 oktober 2023

Consultatie: Cyberbeveiligingscertificering van ICT-producten en -diensten

De Europese Commissie vraagt om feedback over een regeling voor cyberbeveiligingscertificering. Hiermee worden regels opgesteld voor het evalueren en certificeren van ICT-producten en -diensten op het gebied van cybersecurity. De deadline voor feedback is 31 oktober 2023.

Nieuws - 2 oktober 2023

Chipverordening en Data Governance Verordening van kracht

In de afgelopen twee weken zijn er twee nieuwe verordeningen in werking getreden op het gebied van digitalisering: de Europese Chipsverordening en de Data Governance Verordening. Decentrale overheden kunnen mogelijk gevolgen ondervinden van deze nieuwe regels.

Nieuws - 25 september 2023

Europese regelgeving over digitalisering van kortetermijnverhuur

Kortetermijnverhuur wordt steeds populairder door online platforms als Airbnb en Booking.com. Deze kortetermijnverhuur heeft voordelen voor het toerisme in een regio, maar zorgt ook voor krapte op de woningmarkt. Decentrale overheden willen kortetermijnverhuur daarom aan banden leggen, maar daarvoor gelden in de EU en in Nederland verschillende regels. Met een nieuwe verordening over kortetermijnverhuur moeten de regels geharmoniseerd worden en moet er voor het uitwisselen van gegevens over kortetermijnverhuur een digitaal toegangspunt worden opgezet.

EU Recht en beleid - 4 september 2023

5G

Het (mobiele) dataverbruik in Nederland en in Europa groeit hard. Hierdoor zien we bijvoorbeeld dat er in de landbouwsector steeds vaker gebruik wordt gemaakt van drones en dat zelfrijdende auto’s bezig zijn aan een opmars. Deze technieken hebben een snel, stabiel en betrouwbaar netwerk nodig. 5G kan hierbij een oplossing bieden. De capaciteit van een 5G-netwerk is veel groter dan dat van een 4G-netwerk. Dat betekent dat er veel meer data kan worden verzonden tussen apparaten en er meer toepassingen ondersteund kunnen worden.

Hoe werkt de uitrol van 5G? Wat is de stand van zaken in Europa en Nederland? En wat heeft dit voor gevolgen voor een gemeente, provincie of waterschap? Op deze pagina vindt u antwoord op deze vragen.

Nieuws - 10 juli 2023

Nederland voortrekker digitale innovatie

Net als in 2022 is Nederland aangemerkt als ‘Innovatieleider’ en dit heeft sterk te maken met de voortrekkersrol in de digitale transformatie. Ook steeg het op de lijst van meest concurrerende economieën van de 6e naar de 5e plaats.