...
EU Recht en beleid - 4 september 2023

5G

Het (mobiele) dataverbruik in Nederland en in Europa groeit hard. Hierdoor zien we bijvoorbeeld dat er in de landbouwsector steeds vaker gebruik wordt gemaakt van drones en dat zelfrijdende auto’s bezig zijn aan een opmars. Deze technieken hebben een snel, stabiel en betrouwbaar netwerk nodig. 5G kan hierbij een oplossing bieden. De capaciteit van een 5G-netwerk is veel groter dan dat van een 4G-netwerk. Dat betekent dat er veel meer data kan worden verzonden tussen apparaten en er meer toepassingen ondersteund kunnen worden.

Hoe werkt de uitrol van 5G? Wat is de stand van zaken in Europa en Nederland? En wat heeft dit voor gevolgen voor een gemeente, provincie of waterschap? Op deze pagina vindt u antwoord op deze vragen.

...
Praktijkvraag - 20 maart 2023

Wat betekent de NIS2-richtlijn voor onze decentrale overheid?

Onze decentrale overheid heeft goede cybersecurity hoog in het vaandel staan en wil het interne beleid actueel houden. De verplichtingen uit de oorspronkelijke NIS-richtlijn golden niet voor ons, maar met de nieuwe NIS2-richtlijn worden de regels voor digitale overheidsdiensten aangescherpt. Wat betekent dit voor ons en wat is het verschil met de eerste NIS-richtlijn?

...
EU Recht en beleid - 17 februari 2023

Cybersecurity

Het gebruik van digitale technologieën wordt steeds groter. Onder andere de vervoerssector, energiesector en gezondheidssector worden er steeds afhankelijker van. Digitale technologieën bieden oplossingen en kansen voor problemen, maar zijn niet geheel zonder risico’s. De Europese Commissie is al jaren bezig met het ontwikkelen van een cyberdefensiebeleid om burgers, bedrijven en overheden te beschermen tegen cybercriminaliteit.

...
EU Recht en beleid - 5 januari 2023

Digitale infrastructuur

Digitale ontwikkelingen bepalen voor een groot deel hoe onze samenleving wordt ingericht. Een goede digitale infrastructuur zorgt voor het veilig en betrouwbaar versturen van berichten en documenten. In de EU en Nederland zijn er verschillende initiatieven uiteengezet om een goede digitale infrastructuur te realiseren.

Wat hebben gemeenten, provincies en waterschappen met digitale infrastructuur te maken? En op welke wet- en regelgeving moeten zij letten? In dit sub-dossier vindt u informatie over het Europees en Nederlands beleid als het gaat om digitale infrastructuur.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Chips

De digitale transformatie heeft geleid tot meer behoefte aan chips. Chips zijn namelijk essentiële bouwstenen voor digitale producten zoals smartphones, laptops en auto’s. Sinds eind 2020 is er echter een wereldwijd tekort aan chips. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals het thuiswerken tijdens de coronacrisis en een verstoring van de productie bij chipsfabrikanten. Het tekort aan chips heeft grote gevolgen. Denk aan prijsstijgingen en lange levertijden voor producten. Het gaat om producten die ook door decentrale overheden worden gebruikt of ingekocht. Het tekort kan er daarnaast voor zorgen dat decentrale overheden risico lopen op een achterstand bij het behalen van hun doelstellingen op het gebied van digitalisering. Op deze pagina leest u meer over het Europese en Nederlandse beleid omtrent chips.

...
Nieuws - 28 november 2022

Voorlopig akkoord lancering internetsatellieten

De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het Secure Connectivity-programma. Als gevolg hiervan gaat de EU een constellatie voor internetsatellieten lanceren, genaamd IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Een satellietconstellatie is een groep identieke satellieten die samenwerken om een ​​dienst te verlenen.

...
Nieuws - 17 oktober 2022

Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 gepresenteerd

Het kabinet heeft de nieuwe cybersecuritystrategie gepresenteerd. Hierin beschrijft het kabinet haar visie op de digitale samenleving en de rol van de overheid, bedrijven en burgers daarin.

...
Nieuws - 22 september 2022

Nieuwe verordening inzake cyberweerbaarheid voorgesteld

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend voor een nieuwe verordening cyberweerbaarheid. De verordening moet zorgen voor een verbetering van digitale producten en diensten die nu onvoldoende beveiligd zijn.

...
Nieuws - 1 november 2021

Gecoördineerd EU-plan in strijd tegen cyberaanvallen

De Raad heeft conclusies aangenomen over de Europese gezamenlijke cybereenheid en aangegeven hoe het beleid rond EU cybersecurity verder ontwikkeld kan worden. Dit beleid is belangrijk voor decentrale overheden, omdat zij steeds vaker slachtoffer worden van cybercriminaliteit.