...
Nieuws - 28 februari 2022

Europese Commissie stelt nieuwe Data Act voor

Op 23 februari is de Data Act voorgesteld. Deze verordening legt regels neer voor de toegang tot en het gebruik van data. De Data Act is het sluitstuk van de de grotere datastrategie binnen de Europese Unie.

...
Nieuws - 21 maart 2022

Europese Commissie vraagt om feedback over de Data Act en de Chips Act

Decentrale overheden kunnen nu feedback geven op de Data Act en de Chips Act. De Data Act bevat regels over de toegang tot en het gebruik van data. De Chips Act bevat maatregelen om de tekorten aan computerchips aan te pakken.

...
Nieuws - 7 juni 2022

Feedback geven over openbare datasets

Data waar de publieke sector over beschikt, kunnen gebruikt worden voor nieuwe informatieproducten. Maar welke van deze gegevens moeten openbaar beschikbaar komen? De Europese Commissie heeft enkele openbare datasets geformuleerd in de Uitvoeringsverordening van de Open Data Richtlijn. Het ontwerpbesluit staat tot en met 21 juni open voor feedback.

...
EU Recht en beleid - 5 juli 2022

Data Governance Act

Hoe kunnen we in de Europese Unie makkelijk en veilig data delen? Om antwoord te geven op deze vraag heeft is in 2020 een verordening voor gegevensbeheer voorgesteld: de Data Governance Act. Europese data governance is het geheel van Europese regels en beleid waarmee veilig delen van data gegarandeerd kan worden. Met de verordening moet de beschikbaarheid van gegevens binnen de EU makkelijker worden, terwijl tegelijkertijd volledige controle over de data wordt behouden en de veiligheid ervan wordt gegarandeerd. Hieronder kunt u meer lezen over de DGA-verordening.

...
EU Rechtspraak - 31 mei 2022

Aansprakelijkheid van instanties die gratis wi-fi aanbieden

 1. Introductie: In deze zaak over aansprakelijkheid bij het gratis aanbieden van wifi heeft Advocaat-Generaal (AG) Szpunar geconcludeerd dat entiteiten – zoals decentrale overheden – die een open en gratis wifinetwerk […]

...
Praktijkvraag - 14 maart 2017

Mag ons stadsarchief een vergoeding vragen voor het digitaliseren van informatie voor hergebruik?

Ons stadsarchief krijgt regelmatig verzoeken om openbare informatie te verstrekken, zoals oude foto’s en kaarten van de stad. Bedrijven willen die dan (her-) gebruiken om bijvoorbeeld een nieuwe app te ontwikkelen. Volgens de Europese en nationale regels over hergebruik van overheidsinformatie is onze gemeente verplicht om deze informatie te verstrekken. Mag het stadsarchief de extra kosten van het digitaliseren doorberekenen aan de verzoeker van de informatie?