...
EU Recht en beleid - 17 februari 2023

Hergebruik overheidsinformatie

Decentrale overheden verzamelen, verspreiden en produceren heel veel informatie. Deze informatie moet beschikbaar worden gesteld aan burgers en bedrijven als hier om gevraagd wordt. Op deze pagina vindt u informatie over het Europese en nationale beleid met betrekking tot hergebruik van overheidsinformatie.

...
EU Recht en beleid - 5 januari 2023

Data en technologieën

Er komt steeds meer data beschikbaar. Hier moeten nieuwe technologische mogelijkheden voor worden gevonden en op worden toegepast. Deze data en technologieën hebben gevolgen voor het functioneren van het bedrijfsleven, maar ook voor decentrale overheden. Op wat voor manieren hebben decentrale overheden dan met data en technologieën te maken? En wat zijn de regels hiervoor? In dit sub-dossier vindt u informatie over het Europese en Nederlandse beleid als het gaat om data en technologieën. Daarnaast wordt ingegaan op de rechten en plichten van gemeenten, provincies en waterschappen.

...
Praktijkvraag - 9 december 2022

Verplicht de Europese richtlijn hergebruik overheidsinformatie om al onze data beschikbaar te stellen?

Een medewerker van ons gemeentearchief stelde onlangs vragen over de toekomstige Wet hergebruik overheidsinformatie die deze zomer in werking treedt en de Europese Richtlijn die daaraan ten grondslag ligt. Verplicht deze richtlijn ons straks als gemeente, maar ook ons archief, om alle data die wij in huis hebben beschikbaar te stellen?

...
EU Recht en beleid - 7 december 2022

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence kan helpen bij het vinden van oplossingen voor veel van de maatschappelijke problemen, van gezondheid tot landbouw, van beveiliging tot productie. Om dit te bereiken moet de technologie worden gebruikt op een manier die niet schadelijk is voor mensen en hun grondrechten. Daarom is de Europese Unie bezig met het ontwikkelen van een strategisch kader dat zowel zorgt voor verbeteringen als voor vertrouwen bij burgers en bedrijven. Op deze pagina vindt u informatie over Europese en nationale regelgeving over AI en de gevolgen en verplichtingen voor decentrale overheden die daaruit voortvloeien.

...
Praktijkvraag - 4 november 2022

Hoe kan het waterschap Artificial Intelligence inzetten?

Ons waterschap wil Artificial Intelligence graag inzetten voor effectiever waterbeheer. Hoe kunnen we dit doen, welke kaders zijn van toepassing en hoe gaan we om met eventuele risico’s?

...
Praktijkvraag - 3 november 2022

Valt onze stichting onder de Open Data Richtlijn?

Wij begrepen dat overheidsbedrijven ook onder de Open Data Richtlijn vallen. Onze stichting is door de gemeente opgericht om gemeentelijke sportaccommodaties te verhuren. Aangezien de gemeente een dermate grote invloed in het beleid van de stichting heeft, kwalificeert onze stichting als een overheidsbedrijf in de zin van de Mededingingswet. Wordt onze stichting ook in de huidige richtlijn als overheidsbedrijf gezien? En zo ja, wat voor informatie zouden wij dan voor hergebruik beschikbaar moeten maken?

...
EU Recht en beleid - 1 november 2022

Data Act

Apparaten verzamelen voortdurend data. Denk hierbij aan slimme huishoudelijke apparaten die bijhouden welke hoek van de kamer regelmatig moet worden gestofzuigd of dat het licht elke ochtend om 08.30 uur aan moet. Momenteel heeft alleen de fabrikant van deze apparaten toegang tot deze data en wordt het dus voornamelijk door hen benut. Om ervoor te zorgen data niet onbenut blijft wil de Europese Commissie dat meer sectoren, zoals de after-market, toegang tot die data krijgen. De after-market is het geheel van bedrijven die actief zijn op het gebeid van distributie van vervangende onderdelen en accessoires. Dit zal leiden tot nieuwe innovatieve diensten en scherpere prijzen.

...
EU Recht en beleid - 12 oktober 2022

INSPIRE-richtlijn

Wat heeft de EU met geografische gegevens te maken? En hoe worden deze gegevens precies gedeeld? Op deze pagina komen onder meer het Europees en Nederlands beleid inzake geografische data aan bod. Verder wordt er uiteengezet wat decentrale overheden met het delen van ruimtelijke gegevens te maken hebben.

...
Nieuws - 28 september 2022

Data delen: is de nieuwe Europese datawetgeving wel nodig?

Het gebruik van data in de maatschappij is niet meer weg te denken en neemt alleen maar verder toe. Ook gemeenten kunnen niet meer zonder. Brussel komt nu met nieuwe Europese wetgeving om het toenemende dataverkeer in goede banen te leiden.

...
Nieuws - 11 januari 2022

Interview met wethouder Guido Rink over Artificial Intelligence

Europa decentraal ging met wethouder Guido Rink het gesprek aan over Artificial Intelligence (AI). Hij benoemt de kansen van AI voor decentrale overheden en vertelt over het adviesrapport dat hij heeft geschreven voor het Comité van de Regio’s.

...
Nieuws - 8 oktober 2021

Standpunt Raad van de EU over Data Governance Act

De Raad van de EU is het onlangs eens geworden over een onderhandelingsmandaat voor de Data Governance Act: een verordening die het delen van data in de EU gemakkelijker en veiliger moet maken. De regels uit de verordening hebben ook impact op decentrale overheden.