Nieuws - 4 december 2023

Dataverordening een stap dichterbij: Raad unaniem over geamendeerd voorstel

Het gebruik van data heeft een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Om dit te reguleren en data zo toegankelijk mogelijk te maken, is de Europese Dataverordening in het leven geroepen. Deze Dataverordening komt een stap dichterbij: op 27 november 2023 heeft de Raad van de EU de Dataverordening aangenomen.

Nieuws - 2 oktober 2023

Chipverordening en Data Governance Verordening van kracht

In de afgelopen twee weken zijn er twee nieuwe verordeningen in werking getreden op het gebied van digitalisering: de Europese Chipsverordening en de Data Governance Verordening. Decentrale overheden kunnen mogelijk gevolgen ondervinden van deze nieuwe regels.

Nieuws - 19 juni 2023

Start onderhandelingen Raad en Parlement over AI Verordening

Het Europees Parlement heeft zijn onderhandelingspositie over de Artificial Intelligence Verordening vastgesteld. Dit betekent dat de wet nu doorstroomt naar de triloog fase waarin met de Europese Raad, de Commissie en het Parlement wordt onderhandeld.

Nieuws - 15 mei 2023

Parlementaire Commissies keuren nieuwe AI regels goed

Leden van het Europees Parlement hebben gestemd over wijzigingsvoorstellen van de AI-verordening. Dit bevat onder andere een definitie van AI, verboden, en een uitbreiding hoog risico systemen.

Nieuws - 15 mei 2023

Publicatie: Data Governance Verordening Impact Analyse

KED heeft een factsheet over de impact van de Data Governance Verordening voor decentrale overheden gemaakt. Hieruit blijkt dat de impact van deze wet momenteel om diverse redenen gering is.

Nieuws - 20 februari 2023

Commissie daagt Nederland voor de rechter vanwege niet-omzetting Open Data Richtlijn

De Europese Commissie daagt Nederland en een aantal andere lidstaten voor het Europese Hof van Justitie. Nederland heeft de Europese richtlijn inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie namelijk niet op tijd omgezet naar nationale wetgeving. De deadline voor het omzetten naar nationale wetgeving is al sinds 17 juli 2021 verstreken.

EU Recht en beleid - 17 februari 2023

Hergebruik overheidsinformatie

Decentrale overheden verzamelen, verspreiden en produceren heel veel informatie. Deze informatie moet beschikbaar worden gesteld aan burgers en bedrijven als hier om gevraagd wordt. Op deze pagina vindt u informatie over het Europese en nationale beleid met betrekking tot hergebruik van overheidsinformatie.

EU Recht en beleid - 5 januari 2023

Data en technologieën

Er komt steeds meer data beschikbaar. Hier moeten nieuwe technologische mogelijkheden voor worden gevonden en op worden toegepast. Deze data en technologieën hebben gevolgen voor het functioneren van het bedrijfsleven, maar ook voor decentrale overheden. Op wat voor manieren hebben decentrale overheden dan met data en technologieën te maken? En wat zijn de regels hiervoor? In dit sub-dossier vindt u informatie over het Europese en Nederlandse beleid als het gaat om data en technologieën. Daarnaast wordt ingegaan op de rechten en plichten van gemeenten, provincies en waterschappen.

Praktijkvraag - 9 december 2022

Verplicht de Europese richtlijn hergebruik overheidsinformatie om al onze data beschikbaar te stellen?

Een medewerker van ons gemeentearchief stelde onlangs vragen over de toekomstige Wet hergebruik overheidsinformatie die deze zomer in werking treedt en de Europese Richtlijn die daaraan ten grondslag ligt. Verplicht deze richtlijn ons straks als gemeente, maar ook ons archief, om alle data die wij in huis hebben beschikbaar te stellen?

EU Recht en beleid - 7 december 2022

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence kan helpen bij het vinden van oplossingen voor veel van de maatschappelijke problemen, van gezondheid tot landbouw, van beveiliging tot productie. Om dit te bereiken moet de technologie worden gebruikt op een manier die niet schadelijk is voor mensen en hun grondrechten. Daarom is de Europese Unie bezig met het ontwikkelen van een strategisch kader dat zowel zorgt voor verbeteringen als voor vertrouwen bij burgers en bedrijven. Op deze pagina vindt u informatie over Europese en nationale regelgeving over AI en de gevolgen en verplichtingen voor decentrale overheden die daaruit voortvloeien.

Praktijkvraag - 4 november 2022

Hoe kan het waterschap Artificial Intelligence inzetten?

Ons waterschap wil Artificial Intelligence graag inzetten voor effectiever waterbeheer. Hoe kunnen we dit doen, welke kaders zijn van toepassing en hoe gaan we om met eventuele risico’s?