Nieuws - 29 januari 2024

Enquête verantwoord aanbesteden Europese Commissie

De Europese Commissie wil graag van aanbestedende diensten uit EU-lidstaten horen wat ervaringen zijn met communicatiepraktijken rondom maatschappelijk aanbesteden. U kunt tot 31 januari 2024 reageren.

Nieuws - 11 januari 2024

Interview met strategisch inkoopadviseur infrastructurele werken Remco de Jong, Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft voor het vijfde jaar op een rij de eerste plek bemachtigd in de top 25 duurzame aanbesteders van Bouwend Nederland. Reden voor Kenniscentrum Europa Decentraal om langs te gaan bij inkoopadviseur Remco de Jong om te praten over hun succesformule en wat andere aanbestedende diensten daarvan kunnen leren.

Nieuws - 12 april 2023

Vragenlijst over de richtlijnen inzake overheidsopdrachten

Het Comité van de Regio’s (RegHub) vraagt om input omtrent de Aanbestedingsrichtlijn. Deze vragenlijst is toegespitst op verantwoord aanbesteden. Belanghebbenden kunnen tot 5 mei reageren.

Nieuws - 3 april 2023

Terugblik: Week van Beter Aanbesteden

Vorige week was het de Week van Beter Aanbesteden! Gedurende deze week stond het verbeteren van de dialoog en samenwerking tussen aanbestedende diensten en ondernemers centraal. Decentrale overheden staan voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en de daarbij behorende circulaire economie. Het is daarom belangrijk dat zij in gesprek blijven met ondernemingen.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Technisch of functioneel specificeren

Aanbestedende diensten zijn verplicht om technische of functionele specificaties in de aanbestedingsstukken op te nemen. Daarin beschrijft de aanbestedende dienst de kenmerken  waaraan werken, leveringen of diensten moeten voldoen (artikel 42 en bijlage VII Richtlijn 2014/24). Dit zijn de technische specificaties. Bij functionele specificaties beschrijft de aanbestedende dienst het beoogde doel of resultaat van de aanbesteding. Op deze pagina leest u hoe een aanbestedende dienst dergelijke specificaties kan omschrijven.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Verantwoord aanbesteden

Aanbesteden kan in veel opzichten als middel fungeren om andere doelen na te streven. Daardoor komt de vraag op welke regels of mogelijkheden er bestaan om verantwoord aan te besteden. Hoe kunnen doelen zoals duurzaamheid, innovatie of een verbetering van de maatschappij nagestreefd worden in een aanbesteding? Deze pagina’s geven hierover meer informatie.

Nieuws - 17 december 2019

Input gevraagd voor Plan van Aanpak MVI 2021-2025

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een enquête gepubliceerd in het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het ministerie wil vernemen in hoeverre het concept speelt bij aanbestedende […]