Praktijkvraag - 12 juni 2023

Wat moeten we doen bij eventuele gebreken in de aanbesteding?

Wij hebben in ons aanbestedingsteam een discussie over eventuele gebreken of klachten van inschrijvers. Het gaat er dan over dat wanneer de inschrijver gebreken of klachten niet tijdig meldt, ze niet voor rekening van de aanbestedende dienst komen, maar voor risico van de inschrijver. Wat kunnen jullie ons hierover vertellen?

Praktijkvraag - 7 februari 2023

Wanneer kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden toegepast?

Onze provincie heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure geopend, maar de inschrijvende partijen voldoen niet aan de gestelde (overigens proportionele) selectie-eisen. Kan de provincie (aanbestedende dienst) er nu voor kiezen om de aanbesteding te vervolgen middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking?

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Prijsvragen

Decentrale overheden kunnen bij aanbestedingsprocedures prijsvragen en competities uitschrijven. Dit houdt in dat de aanbestedende dienst meerdere deelnemers plannen of ontwerpen laat indienen om één of meer van deze plannen of ontwerpen door een jury te laten selecteren als ‘beste’. Prijsvragen kunnen alleen worden toegepast bij opdrachten voor diensten.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Innovatiepartnerschap

Om te voorzien in de behoefte aan innovatieve oplossingen en ideeën, kan het voor gemeenten, provincies en waterschappen raadzaam zijn de markt te betrekken bij dit denkproces. Wanneer decentrale overheden nieuwe, innovatieve producten, werken of diensten willen aankopen die nog niet op de markt beschikbaar zijn, kunnen zij de procedure voor het innovatiepartnerschap volgen.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Concurrentiegerichte dialoog

Een aanbestedende dienst kan bij bijzonder complexe opdrachten, zoals omvangrijke projecten voor geïntegreerde vervoersinfrastructuur of een opdracht voor een groot computernetwerk, gebruik maken van de concurrentiegerichte dialoog. Het is nodig dat er innovatieve oplossingen vereist zijn en er niet gegund kan worden zonder voorafgaande onderhandelingen. Hier leest u meer over deze aanbestedingsprocedure.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Aanbestedings­procedures

Decentrale overheden kunnen bij het aanbesteden van overheidsopdrachten te maken hebben met verschillende Europese aanbestedingsprocedures. In Richtlijn 2014/24 zijn zes soorten aanbestedingsprocedures opgenomen voor het plaatsen van overheidsopdrachten. Deze pagina legt onder meer uit wanneer een decentrale overheid te maken heeft met bepaalde Europese aanbestedingsprocedures.

Praktijkvraag - 22 december 2022

Moet onze gemeente de inkoop van goederen en diensten rondom de opvang van vluchtelingen aanbesteden?

Als gevolg van de vluchtelingenstroom die naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne op gang is gekomen wordt momenteel een groot aantal vluchtelingen onder de EU-lidstaten verdeeld. Gemeenten in Nederland hebben een verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. Ook onze gemeente biedt opvang voor vluchtelingen aan. Moet onze gemeente goederen en diensten die zij inkoopt voor de opvang van vluchtelingen nu Europees aanbesteden en kunnen wij hiervoor gebruik maken van dwingende spoed?

Praktijkvraag - 1 december 2022

Hoe kunnen meerdere partijen betrokken worden bij een raamovereenkomst?

Aanbesteden heeft als doel om de aanbieder die het meest economische aanbod doet de opdracht te gunnen. Dat betekent dat er één ‘winnaar’ is. De groep samenwerkende gemeenten waar onze gemeente in deelneemt, wil de aanbesteding voor huishoudelijke verzorging vormgeven in een raamovereenkomst met meerdere partijen. Opdrachten worden vervolgens gegund, zonder een verdere offerteronde. Hoe kunnen andere partijen - naast de winnaar - dan ooit voor een individuele afroep in aanmerking komen?

Praktijkvraag - 1 december 2022

Wat is e-factureren?

Onze gemeente heeft nog geen ervaring met e-factureren. Is e-factureren hetzelfde als een factuur in een PDF bestand? En aan welke eisen en voorwaarden moet een e-Factuur voldoen?