Nieuws

Publicatie: 9 november 2020

Door: en


Het is nog onzeker hoe de toekomstige relatie van de EU en het VK vorm krijgt. De onderhandelingen tussen de partijen gaan nog intensief door. Op 31 december 2020 verloopt de overgangsperiode definitief; de deadline voor het sluiten van een overeenkomst nadert. Het is belangrijk dat decentrale overheden  zich voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Dit kan met de Brexit Impact Scan voor overheden.

Onderhandelingen tussen de EU en het VK

De onderhandelingen tussen de EU en het VK hebben plaatsgevonden in negen onderhandelingsronden. Aanvankelijk was de inzet een akkoord te sluiten vóór eind oktober 2020, zodat het Europees Parlement en de EU-lidstaten zich tijdig over het akkoord konden buigen. Nu dit niet is gelukt zijn zeer intensieve onderhandelingen gaande om toch zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. Hoofdonderhandelaar van de EU Michel Barnier meldde dat er nog veel werk aan de winkel is, al is er lichte vooruitgang geboekt.
Afspraken over de voor de EU drie belangrijkste onderwerpen zijn er nog niet. Het betreft de onderwerpen gelijk speelveld, visserij en governance. Een economisch partnerschap is niet mogelijk zonder afspraken op deze drie punten. Zowel Barnier als de Europese Raad vinden het belangrijk dat overheden zich voorbereiden op alle scenario’s. Inclusief het no-deal scenario.

De Brexit Impact Scan voor overheden

De kans bestaat dat niet op alle deelonderwerpen afspraken worden gemaakt over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK. Daarvoor is in dat geval niets geregeld na afloop van de overgangsperiode op 31 december 2020. Het valt evenmin uit te sluiten dat helemaal geen afspraken worden gemaakt: een no deal-Brexit. Decentrale overheden en rijksoverheidsorganisaties kunnen zich voorbereiden met de Brexit Impact Scan voor overheden. In de impact scan doorloopt de gebruiker de thema’s interne bedrijfsvoering, burgers, lokale en regionale economie en internationale samenwerking. Kijk voor meer informatie ook op het Brexit-loket.

Door:

Lisa Scheffers en Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Standpunt van de Europese Raad over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK, Kenniscentrum Europa decentraal
Onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU, Kenniscentrum Europa decentraal
Negende onderhandelingsronde EU-VK, Kenniscentrum Europa decentraal
Europese Commissie start inbreukprocedure tegen het VK over Internal Market Bill, Kenniscentrum Europa decentraal
Brexit Impact Scan, Kenniscentrum Europa decentraal
Brexit-loket, Kenniscentrum Europa decentraal