Nieuws

Publicatie: 18 januari 2021

Door:


Met het vertrek van het VK uit de Europese Unie per 1 januari 2021 neemt het VK niet meer deel aan de interne markt van de EU en wordt het land als derde land gezien. Dat heeft gevolgen voor bedrijven, burgers en overheden. Om lidstaten en de zwaarst getroffen sectoren in staat te stellen de onvoorziene en negatieve gevolgen van de Brexit op te vangen heeft de Europese Commissie een Brexit Adjustment Reserve voorgesteld.

Brexit Adjustment Reserve

Ondanks het sluiten van een handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK zullen er belemmeringen optreden voor grensoverschrijdende handel, mobiliteit en uitwisselingen. Om de negatieve economische en sociale gevolgen van de Brexit tegen te gaan, heeft de Europese Commissie in december 2020 een voorstel gedaan voor een aanpassingsreserve: het Brexit Adjustment Reserve. Het fonds verstrekt aanvullende financiële middelen en zal buiten het Meerjarig Financieel Kader (MFK) worden gefinancierd.

Doel van het fonds

Het Brexit Adjustment Reserve is bedoeld om het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in betrokken sectoren, bedrijven en plaatselijke gemeenschappen te ondersteunen. Er kan bijvoorbeeld steun worden verleend aan regio’s die afhankelijk zijn van visserijactiviteiten in VK-wateren. Daarnaast kan het fonds overheden helpen bij de grens-, douane- en (fyto)sanitaire controles en bij het aanbieden van diensten aan betrokken burgers en bedrijven. Ook kan de financiering uit het fonds helpen bij de voorlichting en bewustwording van burgers en bedrijven over de gevolgen van de Brexit.

Budget en werking

Het fonds heeft een budget van 5 miljard euro. Het grootste deel van het voorgestelde fonds, 4 miljard euro, wordt in 2021 aan de meest geraakte landen uitgekeerd. De verdeling van het budget is berekend op basis van de verwachte economische impact van de Brexit. Er is hierbij rekening gehouden met de relatieve mate van economische integratie met het VK en de negatieve gevolgen voor de visserijsector. De resterende 1 miljard euro wordt in 2024 gedistribueerd.

In het voorstel van de Commissie is Nederland na Ierland de grootste begunstigde van het Brexit Adjustment Reserve en krijgt in 2021 ruim 750 miljoen euro. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers.

Brexit Impact Scan voor overheden

Benieuwd wat het nieuwe EU-VK partnerschap voor uw organisatie betekent? De Brexit Impact Scan voor overheden is geactualiseerd. Met behulp van de impactscan inventariseert u of uw overheidsorganisatie al rekening houdt met de nieuwe afspraken tussen het VK en de EU en de eventuele gevolgen. Kijk voor meer informatie ook op het Brexit-loket.

Bron:

Brexit: the Commission proposes the creation of a Brexit Adjustment Reserve, de Europese Commissie
Buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad – conclusies, de Europese Raad
Structural Measures 2021-2027, de Europese Commissie

Meer informatie

EU en VK sluiten handels- en samenwerkings­overeenkomst: Wat is er afgesproken?, Kenniscentrum Europa decentraal
Brexit Impact Scan, Kenniscentrum Europa decentraal
Brexit-loket, Kenniscentrum Europa decentraal