Nieuws

Publicatie: 11 april 2019

Door:


Het VK en de EU hebben in 2018 een terugtrekkingsakkoord bereikt over het vertrek van het VK uit de EU (de Brexit). Het Britse parlement heeft dit terugtrekkingsakkoord echter (nog) niet goedgekeurd. De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Of zoveel eerder als het Britse parlement het Brexit akkoord heeft goedgekeurd. Dat betekent ook dat het VK mee zal moeten doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement tussen 23 en 26 mei.
De Nederlandse regering heeft aangegeven dat zij positief is over dat er meer tijd is gevonden om tot een ordelijke Brexit te komen. In principe zal tot 31 oktober 2019 niets veranderen, omdat het VK in die periode nog steeds EU-lid is. Dat betekent dat alle Europese wetten en regels ook voor het VK nog steeds van kracht zijn.

Geen akkoord (no deal)

De kans dat het uiteindelijk niet lukt om tot afspraken over de Brexit met het VK te komen (no deal) is nog steeds aanwezig. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. De Nederlandse regering heeft aangeven dat het daarom belangrijk is dat bedrijven, instellingen en burgers zich blijven voorbereiden op alle Brexit scenario’s, inclusief no deal. Europa decentraal berichtte al eerder over zowel de Nederlandse als de Europese voorbereidingen.

Overgangsperiode bij goedkeuring akkoord

Als het Britse parlement alsnog voor 31 oktober 2019 instemt met het terugtrekkingsakkoord, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand (niet later dan 1 november 2019). Vanaf de uittreding gaat een overgangsperiode in werking tot 31 december 2020. Ook in deze overgangsperiode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot 31 december 2022.
Naast het Britse parlement moet het Europees Parlement het terugtrekkingsakkoord ook nog goedkeuren. Pas hierna kunnen de EU en het VK de afspraken van het akkoord gaan uitvoeren.

Nationale overgangsperiode voor Britten in Nederland

Op 7 januari kondigde de Rijksoverheid een nationale overgangsperiode aan voor Britten in Nederland, tot 1 juli 2020. Dit is voor het geval er geen akkoord tussen de EU en het VK wordt gesloten. In deze nationale overgangsperiode verandert er niets voor de Britten die in Nederland wonen. Zij hebben voldoende tijd om een nieuwe verblijfsvergunning te regelen.

Nieuwe relatie VK en de EU

Pas na de Brexit kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt dan ook pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond.

Blijft voorbereid op alle scenario’s

Gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid zullen gevolgen ondervinden van de Brexit. De Brexit Impact Scan voor overheden biedt overheden inzicht op dit gebied. De impactscan houdt rekening met twee scenario’s: een Brexit met een terugtrekkingsakkoord én een Brexit zonder terugtrekkingsakkoord. Overheden die al begonnen zijn met het voorbereiden op de Brexit kunnen de impactscan gebruiken als een checklist om na te gaan of zij niet iets over het hoofd hebben gezien.
Daarnaast kunnen gemeenten, provincies en waterschappen via het Brexit-loket voor decentrale overheden op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen omtrent de Brexit. Ook kunnen zij via de helpdesk kosteloos vragen stellen over de Brexit.

Door:

Fabian Wondergem, Europa decentraal

Bron

Brexit: Stand van zaken, Rijksoverheid

Meer informatie

Brexit-loket voor decentrale overheden, Europa decentraal
Brexit Impact Scan voor overheden, Europa decentraal