BNC-fiches: Nederlandse standpunten over nieuwe EU-voorstellen

Nederland stelt standpunten ten opzichte van nieuwe EU-voorstellen met BNC-fiches (Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen). Een BNC-fiche wordt opgesteld door de interdepartementale werkgroep en bestaat uit:

  • een korte samenvatting van nieuwe voorstellen van de Europese Commissie.
  • de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse (beleids)praktijk.
  • het standpunt van het Nederlandse kabinet ten opzichte van het nieuwe voorstellen

Bent u benieuwd naar de laatste voorstellen, de mogelijke gevolgen ervan voor uw praktijk en de standpunten van kabinet? Bekijk dan de meest recente BNC-fiches in het onderstaande overzicht. Voor meer informatie over BNC-fiches en wat deze betekenen voor decentrale overheden kunt u ook de Praktijkvraag ‘Wat is het belang van een BNC-fiche? En hoe komt deze tot stand?’ lezen. Of stel ons een vraag over dit onderwerp via onze helpdesk.

Recent vastgestelde BNC-fiches