Nieuws

Publicatie: 24 januari 2022

Door: en


Hoe kunnen steden en gemeenten zich beter voorbereiden op klimaatverandering? Het Burgemeestersconvenant publiceerde een nieuw document dat op maat is gemaakt voor decentrale overheden.

Aanpassing aan klimaatverandering voor steden en gemeenten

Steden en gemeenten zullen steeds meer te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Het Burgemeestersconvenant publiceerde een document, toegepast op het lokale niveau, om hen hierbij te ondersteunen. Deze publicatie vertaalt de klimaatadaptatiestrategie van de EU naar acties die ondernomen kunnen worden om lokaal beleid veerkrachtiger te maken. De publicatie richt zich op drie terreinen:

  • Een slimmere aanpassing waarbij het verbeteren van kennis centraal staat en waardoor onzekerheid beter beheerst kan worden. Bijvoorbeeld een databanklijst die inzicht verschaft in welke klimaatrisico’s specifieke gebieden lopen (p. 8-9);
  • Een systematische aanpassing die beleidsontwikkelingen ondersteunt op alle niveaus in alle sectoren. De publicatie heeft bijvoorbeeld een overzicht van welke fondsen ingezet kunnen worden bij de aanpassing van steden en gemeenten tegen klimaatverandering (p.18);
  • Een snellere aanpassing. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een strategie voor klimaataanpassing rekening houden met hoe het risico op rampen verminderd kan worden (p. 21-22).

Het Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant is een NGO die lokale en regionale overheden ondersteunt om EU-doelstellingen op vlak van klimaat en energie te behalen. Het gaat om de volgende doelstellingen:

  • De uitstoot van broeikasgasemissies verminderen. Tegen 2030 wil men de uitstoot van broeikasgassen in steden en gemeenten met 40% laten dalen. Dit met als einddoel om tegen 2050 klimaatneutraal te worden;
  • Het aanpassen van gemeenten en steden aan de klimaatverandering;
  • De energietransitie moet op een veilige, duurzame en betaalbare manier gebeuren. Daarom wil het Burgemeestersconvenant zich inzetten voor het verbeteren van de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen.

Het convenant legt de nadruk op oplossingen door het aanreiken van kennis, het vergroten van de financiële mogelijkheden, praktische ondersteuning en het opvolgen van de acties die uw stad of gemeente onderneemt. Meer informatie is beschikbaar op de volgende pagina.

Bron

Adapting to climate change in European cities, de Burgemeestersconvenant

Meer informatie

Een nieuwe klimaatadaptatiestrategie voor een klimaatveerkrachtig Europa, Kenniscentrum Europa decentraal

Klimaatadaptatie, Kenniscentrum Europa decentraal

Door

Yana De Naghel en Gertrude Kort, Kenniscentrum Europa decentraal