Nieuws - 20 september 2021

De Europese Staat van de Unie 2021

Europese gezondheidszorg, een sterker Europa in het internationale veld, de Green Deal, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk en bescherming van de Europese levenswijze, dat waren de belangrijkste onderwerpen in de jaarlijkse Staat van de Unie. 

Nieuws - 25 september 2020

Kijktip! Ann Marie Kühler neemt afscheid

Het had een treffen moeten zijn van juristen en beleidsmedewerkers uit het Europeesrechtelijk netwerk van de decentrale overheden. Met bubbels, hapjes en mooie, weemoedige woorden. Maar door corona moet plaatsvervangend directeur/ senior jurist Ann Marie Kühler van Europa decentraal digitaal afscheid nemen.

Nieuws - 14 september 2020

Ann-Marie Kühler vertrekt bij Europa decentraal

Plaatsvervangend bestuurder-directeur Ann-Marie Kühler van het Kenniscentrum Europa decentraal verlaat de organisatie. Ze wordt per 1 oktober hoofd van het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nieuws - 9 december 2019

Controle op correct gebruik CPV-codering wordt strenger

Tenders Electronic Daily gaat strenger controleren op het correcte gebruik van het CPV-systeem. Foutief gebruik van de verplichte CPV-codes kan een schending van het aanbestedingsrecht betekenen. Het is daarom belangrijk goed te controleren of de geselecteerde CPV-codering past bij het voorwerp van opdracht. 

Nieuws - 9 december 2019

Sociale huisvestingssector wil Europese Green Deal aanjagen

Welke rol kan de sociale huisvestingssector spelen in het uitvoeren van de Europese Green Deal? Hierover sprak Housing Europe, de Europese koepel van publieke, coöperatieve en sociale huisvestingsvoorzieningen en -organisaties, met betrokkenen uit de sector tijdens een bijeenkomst in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. De conclusie: de sociale huisvestingssector ambieert een belangrijke speler te zijn bij het realiseren van de Green Deal, die naast groen vooral ook sociaal moet zijn.

Nieuws - 11 november 2019

Minister Kaag: ‘CETA geen bedreiging voor lokaal beleid’

Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft aangegeven dat CETA, een handelsverdrag tussen Canada en de EU, geen bedreiging vormt voor lokaal beleid. Dit deed zij middels een Kamerbrief waarmee ze reageerde op eerder gestelde Kamervragen hierover.

Nieuws - 4 november 2019

VNG licht wijziging Vuurwerkbesluit toe

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten. De VNG geeft hierover […]

Nieuws - 14 oktober 2019

Interview Annie Schreijer-Pierik: “De komende vijf jaar zijn cruciaal”

Annie Schreijer-Pierik werd afgelopen zomer herkozen in het Europees Parlement, waar ze sinds september vast lid is van de Landbouwcommissie. Ze wil zich het komende mandaat inzetten voor het behoud van gezins- en familiebedrijven, voedselproductie en voedselzekerheid.

Nieuws - 10 oktober 2019

Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening gepresenteerd

Met dank overgenomen van de Retailagenda. Op 10 oktober 2019 is in Den Haag de handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ gepresenteerd. Overheden kunnen deze richtlijn gebruiken om te toetsen en […]

Nieuws - 7 oktober 2019

Europese Commissie introduceert nieuwe formulieren voor elektronisch aanbesteden

Op 30 september jl. heeft de Europese Commissie nieuwe regels aangenomen aangaande het gebruik van zogenaamde e-formulieren voor de bekendmaking van (Europese) aanbestedingen. Middels een nieuwe Uitvoeringsverordening (Verordening (EU) 2019/6868) introduceert de Commissie nieuwe standaardformulieren voor elektronisch aanbesteden, die de huidige formulieren op termijn zullen vervangen en de informatieverstrekking rondom aanbestedingen duidelijker en toegankelijker moeten maken. Eurocommissaris Elżbieta Bieńkowska verwacht dat het hierdoor uiteindelijk aantrekkelijker zal worden voor bedrijven om deel te nemen aan aanbestedingstrajecten en burgers meer inzicht zullen verkrijgen in de besteding van belastinggelden.