...
Nieuws - 26 oktober 2020

Toepassing Catalogus Groenblauwe Diensten vergemakkelijkt

Met de nieuwe applicatie en handleiding van BIJ12 krijgen decentrale overheden beter inzicht in de toepassings-mogelijkheden van de Catalogus Groenblauwe Diensten. De Catalogus bevat subsidiabele diensten die de Commissie op basis van de staatssteunregels heeft goedgekeurd.

...
Nieuws - 6 april 2020

Verruiming tijdelijk staatssteunkader in verband met coronacrisis

De wijziging van dit steunkader benadrukt het belang om naast het verschaffen van liquiditeit aan ondernemingen ook ondersteuning te bieden aan onderzoek en ontwikkeling en productieprocessen die bijdragen aan de bestrijding van de Covid-19.

...
Nieuws - 16 maart 2020

Grensoverschrijdende samenwerking: kabinet schetst recente ontwikkelingen en actuele vooruitgang

Het Nederlandse kabinet geeft samen met grensregio’s en buurlanden een impuls aan de grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland. In een brief aan de Tweede Kamer zette ministers Knops uiteen wat de recente ontwikkelingen en de actuele vooruitgang op dit gebied zijn. Daarnaast heeft ook de Europese Commissie ingezet op vergaande samenwerking ten aanzien van het spoorvervoer.

...
Nieuws - 6 maart 2020

Steeds meer gemeenten gebruiken vrijstellingsmogelijkheden staatssteun

In 2019 zijn er in totaal van 207 steunmaatregelen vanuit de Nederlandse decentrale overheden kennisgegeven bij de Europese Commissie. In dit cijfer zijn overigens de kennisgevingen van de waterschappen niet meegenomen. Meer informatie hierover is zichtbaar in de kennisgevingen-barometer. Weliswaar is er sprake van een daling ten opzichte van 2018. Toch zijn er nu veel nieuwe gemeenten die gebruikmaken van de vrijstellingsverordening.

...
Nieuws - 2 maart 2020

Consultaties meerjarenplan Benelux 2021-2024

De consultaties voor een meerjarenplan 2021-2024 van de Benelux zijn gestart onder de Nederlandse voorzitterschap, bekleed door minister Stef Blok. De Benelux-landen roepen geïnteresseerden op om hun stem te laten horen om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken.

...
Nieuws - 24 februari 2020

De Europese Commissie verlengt richtsnoeren voor staatssteun in landbouw- en bosbouwsector

Het toepassingskader van de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector is door de Europese Commissie verlengd tot en met 31 december 2021. Maatregelen die uw organisatie wil verlengen op basis van deze richtsnoeren kunnen door middel van een simpele procedure aan de Commissie worden medegedeeld.

...
Nieuws - 7 februari 2020

Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening gepubliceerd

Onlangs is de Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening gepubliceerd. Deze handleiding is opgesteld voor alle (decentrale) overheden die geoorloofd staatssteun willen verlenen onder toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De handleiding dient als hulpmiddel voor organisaties die meer informatie willen over het gebruik van de AGVV.

...
Nieuws - 9 januari 2020

Kabinet richt meldloket op voor informatiedeling grensoverschrijdende medewerkers

Neemt uw overheidsorganisatie gedetacheerde personen uit andere lidstaten aan, of detacheert uw organisatie personen naar andere organisaties over de grens? U kunt als overheid met de handhavings- en detacheringsrichtlijnen geconfronteerd worden wanneer u als werkgever bepaalde verplichtingen uit de handhavingsrichtlijn moeten naleven. Het kabinet is van plan om een meldloket in te stellen om het delen van informatie over grensoverschrijdende medewerkers tussen lidstaten verder te verbeteren.

...
Nieuws - 9 december 2019

Grenseffecten in kaart gebracht en investeringen in grensinfopunten door kabinet

In de laatste week van november bracht het Instituut voor Transnationale en Euregionale grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit (ITEM) de nieuwe versie van zijn jaarlijkse grenseffectenrapportage uit. Diezelfde week kondigde het kabinet nieuwe investeringen in grensinfopunten aan. 

...
Nieuws - 25 november 2019

ITEM Jaarconferentie 2019: bouwen aan grensoverschrijdende samenwerking

Afgelopen donderdag 21 en vrijdag 22 november vond de jaarlijkse ITEM-conferentie plaats in Enschede. Deze jubileumeditie stond in het teken van het samenbrengen van partijen uit de wetenschap, de praktijk en het beleidsveld om grensoverschrijdende samenwerking (GROS) optimaal te stimuleren.