Nieuws - 22 juni 2020

Nieuwe handboeken in het kader van sociaal verantwoord aanbesteden

Er zijn nieuwe handboeken beschikbaar in het kader van sociaal verantwoord aanbesteden. Beide boeken bevatten voorbeelden uit de praktijk waarin de overheid door middel van overheidsopdrachten sociale belangen heeft behartigd.

Nieuws - 8 juni 2020

Terugvordering onrechtmatige staatssteun en de nationale verjaringstermijn

Het Hof van Justitie van de EU heeft inzicht gegeven in de toepassing van een nationale verjaringstermijn bij de terugvordering van onverenigbare staatssteun. De manier waarop steun wordt teruggevorderd wordt bepaald door de nationale lidstaat. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het doeltreffendheidsbeginsel van het EU-recht.

Nieuws - 8 juni 2020

Producten EU Urban Agenda Partnerschap voor Innovatief Aanbesteden

Het Partnerschap voor Innovatief Aanbesteden van de EU Urban Agenda heeft zijn eindproduct gepubliceerd: zeven documenten die het resultaat zijn van het al eerder gepubliceerde actieplan voor een innovatieve aanbestedingsstrategie die kan worden geïntegreerd in het algemene management van decentrale overheden. 

Nieuws - 18 mei 2020

Tweede consultatie voor de herziening van de AGVV

De Europese Commissie lanceerde op 11 mei een tweede consultatie over de gerichte herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Lidstaten hebben al eerder hun input kunnen geven over het eerste ontwerpvoorstel en kunnen nu feedback geven op het geactualiseerde voorstel.

Nieuws - 18 mei 2020

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Op 8 mei heeft de Europese Commissie een tweede aanpassing vastgesteld van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun in verband met COVID-19. Het betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied van de kaderregeling.