...
Nieuws - 12 mei 2021

Wetsvoorstel ter wijziging van de Jeugdwet en Wmo 2015

Het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel moet o.a. het inrichten van aanbestedingsprocedures voor inkoop jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger maken.

...
Nieuws - 19 april 2021

Consultatie van de conceptregeling voor bevordering van schone wegvoertuigen

Er kan tot 12 mei 2021 feedback gegeven worden op de conceptregeling bevordering schone wegvoertuigen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze regeling implementeert de Europese wijzigingsrichtlijn inzake schone en energiezuinige wegvoertuigen (Clean Vehicles Directive).

...
Nieuws - 12 april 2021

Deel uw feedback op MVI-criteria

Er kan nu feedback gegeven worden op de criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Iedereen is uitgenodigd om opmerkingen, verbeteringen en/of onjuistheden van de criteria door te geven. Dit draagt bij aan het beter laten verlopen van inkoop en aanbestedingen.

...
Nieuws - 1 maart 2021

Nieuwe EU-handelsstrategie richt haar pijlen op duurzaamheid

Het bewerkstelligen van een groene economische transitie, de vernieuwing van handelsregels en het zekerstellen van Europese waarden in toekomstige handelsovereenkomsten, dat zijn de kerndoelstellingen van het nieuwe EU-handelsbeleid. Hierbij vormt duurzaamheid een belangrijk component.