Praktijkvraag - 3 juni 2024

Moeten decentrale overheden zelfstandig en rechtstreeks aan de NIS2 verplichtingen voldoen?

Onze gemeente wenst de cyberbeveiliging van haar kwetsbare netwerk en informatiesystemen gestructureerd aan te pakken. Nu we volgens het Rijk onder de NIS2-Richtlijn vallen, maar de Cyberbeveiligingswet in de zomer 2025 in werking zal treden, vragen wij ons af of gemeenten na de omzettingstermijn rechtstreeks aan NIS2 moeten voldoen?

Praktijkvraag - 25 maart 2024

Moeten decentrale overheden het aanbestedingsrecht naleven wanneer burgers het uitdaagrecht uitoefenen?

Onze inwoners willen graag zelfstandig allerlei situaties in de samenleving aanpakken. Zij kunnen de (decentrale) overheid uitdagen om hierin actie te ondernemen, maar wij menen dat die acties aanbestedingsplichtige opdrachten zouden kunnen opleveren. Vooruitlopend op de Wet versterking participatie op decentraal niveau, vragen wij ons daarom af in hoeverre het uitdaagrecht zich zal verhouden tot de Europese aanbestedingsrichtlijnen? Moeten decentrale overheden alsnog de aanbestedingsrechtelijke procedures doorlopen wanneer burgers hun uitdaagrecht succesvol uitoefenen?

Nieuws - 11 maart 2024

EU stimuleert interoperabiliteit met Verordening Interoperabel Europa

Het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben de Verordening Interoperabel Europa aangenomen. Interoperabiliteit helpt lidstaten de doelstellingen voor digitalisering te behalen die zijn vastgesteld in het Digital Decade programma.

EU Recht en beleid - 31 januari 2024

Netwerken en platforms over digitalisering

De Europese Unie zit middenin de Digital Decade. Om decentrale overheden te ondersteunen in hun digitale doeleinden, heeft Kenniscentrum Europa Decentraal deze lijst samengesteld met verschillende projecten, netwerken en platforms die met digitalisering bezig zijn.

EU Recht en beleid - 30 januari 2024

Digi-diensten

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle diensten die Kenniscentrum Europa Decentraal aanbiedt rond het thema Digitale Overheid.

Nieuws - 29 januari 2024

Enquête verantwoord aanbesteden Europese Commissie

De Europese Commissie wil graag van aanbestedende diensten uit EU-lidstaten horen wat ervaringen zijn met communicatiepraktijken rondom maatschappelijk aanbesteden. U kunt tot 31 januari 2024 reageren.

Nieuws - 11 december 2023

Overeenstemming na 36 uur debat: akkoord AI Verordening tussen Raad, Parlement en Commissie

Na drie dagen intense onderhandeling, hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een voorlopig politiek akkoord bereikt over een serie aan uniforme voorwaarden voor artificiële intelligentie (AI) in de gehele EU. Met dit akkoord van 9 december 2023, dat het Commissievoorstel op verscheidene punten wijzigt, versterkt de EU de wens om te komen tot een mondiale standaard van AI regulering.

Nieuws - 4 december 2023

Dataverordening een stap dichterbij: Raad unaniem over geamendeerd voorstel

Het gebruik van data heeft een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Om dit te reguleren en data zo toegankelijk mogelijk te maken, is de Europese Dataverordening in het leven geroepen. Deze Dataverordening komt een stap dichterbij: op 27 november 2023 heeft de Raad van de EU de Dataverordening aangenomen.

Nieuws - 20 november 2023

Europese drempelbedragen voor aanbesteden 2024-2025 gepubliceerd

De Europese Commissie heeft nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gepubliceerd. Als de geraamde waarde van een opdracht gelijk is aan of meer is dan het nieuwe drempelbedrag, moeten decentrale overheden vanaf 1 januari 2024 deze opdracht Europees aanbesteden.