EU Recht en beleid - 17 juni 2024

Digitermen

Om de wet- en regelgeving rondom digitalisering toegankelijker te maken, heeft Kenniscentrum Europa Decentraal deze lijst met veel voorkomende en belangrijke termen opgesteld.

Nieuws - 29 april 2024

ESF+ call ter waarde van €23 miljoen geopend

De Europese Commissie heeft een call van €23 miljoen geopend voor projecten die langdurige werkelozen de arbeidsmarkt ophelpen. Hiermee wil de Commissie lidstaten helpen met het aanpakken van langdurige werkloosheid, onder meer door mensen te helpen bij het verminderen van hun afstand tot de arbeidsmarkt.

Praktijkvraag - 22 april 2024

Moeten onze websites een hulpmiddel voor gebruikersfeedback opnemen?

Onze provincie is druk in de weer met het implementeren van de Single Digital Gateway-Verordening (de SDG-verordening) en de uitvoeringsverordeningen die daarop zijn gebaseerd. Uit deze regelgeving volgt de verplichting om gebruikers de mogelijkheid te geven om feedback te geven op webpagina’s die in de digitale toegangspoort worden opgenomen. Moeten onze websites hier ook aan voldoen of is het mogelijk om door te verwijzen naar een webpagina van het Rijk?

Nieuws - 22 april 2024

Wet Interoperabel Europa is in werking getreden

Met de inwerkingtreding van de Verordening Interoperabel Europa zullen burgers en bedrijven laagdrempeliger en sneller geholpen kunnen worden, ongeacht het EU-land waarin ze zich bevinden.

Nieuws - 15 april 2024

Raad keurt rechtskader eIDAS 2.0 goed

Elektronische identificatie is één van de meest nuttige digitale middelen voor het verlenen van overheidsdiensten. Met de Europese digitale identiteit (eID) kunnen Europese burgers door de gehele Unie zichzelf online […]

Nieuws - 25 maart 2024

EU-regels beperking kortetermijnverhuur accommodaties

De explosieve groei van de kortetermijnverhuurmarkt, aangedreven door online platforms zoals Airbnb en Booking, brengt uitdagingen met zich mee. In reactie wil de EU regels vaststellen om een eerlijk speelveld te creëren.

Nieuws - 18 maart 2024

Versterking cyberveiligheid in de EU: nieuwe overeenkomst

Er is een akkoord bereikt over de Verordening Cybersolidariteit. Deze Verordening vergroot de EU-capaciteit om cyberdreigingen te detecteren en erop te reageren door de solidariteit tussen lidstaten te versterken.

Nieuws - 26 februari 2024

EU keurt eerste regeling voor cyberbeveiligingscertificering goed

De EU heeft een belangrijke stap gezet voor online veiligheid. De eerste Europese regels zijn vastgesteld om te controleren of ICT-producten, zoals computers en telefoons echt veilig zijn. Voor decentrale overheden is dit belangrijk om effectief gevoelige informatie van hun burgers te beschermen.

Nieuws - 19 februari 2024

DSA nu volledig van kracht

Op 17 februari 2024 is de Digitaledienstenwet (Digital Services Act, ofwel DSA) volledig van kracht geworden. Sinds afgelopen zaterdag creëert de DSA verplichtingen voor (bijna) alle aanbieders van zogenaamde tussenhandeldiensten.

Nieuws - 19 februari 2024

Gigabit Infrastructuur Verordening aangenomen

Op 6 februari zijn de Europese Raad en het Parlement tot een akkoord gekomen over de Gigabit Infrastructuur Verordening. Dit brengt nieuwe veranderingen voor decentrale overheden met zich mee.