Nieuws - 5 juli 2021

Akkoord nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid

De Europese instellingen bereikten op 25 juni 2021 een voorlopig politiek akkoord over het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dat moet zorgen voor een eerlijker, groener, diervriendelijker en flexibeler GLB. Het nieuwe GLB zal van start gaan in januari 2023.

Nieuws - 22 maart 2021

Akkoord over Connecting Europe Facility

De Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de Connecting Europe Facility. Dit is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte investeringen in (digitale) infrastructuur op Europees niveau.

Nieuws - 11 januari 2021

Commissie stelt nieuw regelgevend kader batterijen voor

Eind 2020 presenteerde de Commissie een nieuw regelgevend kader voor batterijen en afgedankte accu’s. Het regelgevend kader moet de schadelijke gevolgen van batterijen voor het milieu te beperken. Het voorstel heeft betrekking op de volledige levenscyclus van batterijen en accu’s.

Nieuws - 11 januari 2021

Europees klimaatpact gelanceerd

In december lanceerde de Europese Commissie het Europees klimaatpact, dat als doel heeft om belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld betrekken bij klimaatmaatregelen en duurzamer gedrag te stimuleren.

Nieuws - 18 december 2020

Commissie komt met nieuwe regels voor digitale platforms

De Commissie presenteerde op 15 december een hervorming van de digitale ruimte. Het betreft een uitgebreide reeks nieuwe regels voor alle digitale diensten, waaronder sociale media, onlinemarktplaatsen en andere online platforms die in de Europese Unie actief zijn.

Nieuws - 14 december 2020

Commissie presenteert duurzame en slimme mobiliteitsstrategie

De Europese Commissie publiceerde op 9 december de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. De strategie dient samen met een actieplan van 82 initiatieven de komende vier jaar als leidraad. Ze moeten bijdragen aan de Green Deal doelstelling om in 2050 een vermindering van 90% uitstoot in de transportsector te behalen.

Nieuws - 30 november 2020

Europese Commissie stelt nieuwe regels rond data voor

De Europese Commissie stelt nieuwe regelgeving voor rond data governance. De nieuwe regels moeten het delen van data met andere landen en tussen verschillende sectoren binnen de EU verbeteren en burgers meer controle geven over hun data.

Nieuws - 19 oktober 2020

Commissie stelt 8e milieuactieprogramma voor

De Europese Commissie heeft het 8e MAP voorgesteld, dat tot 2030 als leidraad dient voor het Europese milieubeleid. Het is een instrument voor de uitvoering van de Europese Green Deal en de EU-visie voor 2050 met als doel om “goed te leven, binnen de ecologische grenzen van de planeet” en om de handhaving van de EU-milieuregels te verbeteren.

Nieuws - 13 juli 2020

Commissie publiceert strategieën voor de energiesector van morgen

Op 8 juli 2020 presenteerde de Europese Commissie twee nieuwe strategieën voor de energiesector van de toekomst: de waterstofstrategie- en de energysysteemintegratie-strategie. Hiermee beoogt de EU een verduurzaming van de energiesector, die goed is voor 75% van de CO2-uitstoot.

Nieuws - 30 maart 2020

Green Lanes bij grensovergangen

Op 23 maart presenteerde de Europese Commissie een document voor de implementatie van Green Lanes. Door middel van de Green Lanes moet het vrije verkeer van goederen in de interne markt van de EU zo soepel mogelijk blijven verlopen

Nieuws - 30 maart 2020

Actieplan om regio’s en steden te helpen bij bestrijding COVID-19

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) presenteerde op 24 maart een actieplan ter ondersteuning van lokale en regionale overheden bij de aanpak van de coronacrisis. In het kader van de huidige crisis kan het CvdR regio’s en steden in heel Europa helpen