...
Nieuws - 27 september 2021

Brexit: Europees Parlement keurt Brexit Adjustment Reserve goed

De Brexit kan voor partijen negatieve effecten hebben wat betreft handel met het VK. Het Europees Parlement vindt dat bedrijven, regio’s en landen die door de Brexit nadelige gevolgen ondervinden financieel geholpen moeten worden. Het Parlement heeft daarom de € 5 miljard bevattende Brexit Adjustment Reserve goedgekeurd.

...
Nieuws - 7 juli 2021

Raad en Europees Parlement bereiken voorlopig akkoord over Brexit Adjustment Reserve

Om lidstaten en de zwaarst getroffen sectoren in staat te stellen de onvoorziene en negatieve gevolgen van de Brexit op te vangen, heeft de Europese Commissie een Brexit Adjustment Reserve voorgesteld. Het voorlopige akkoord tussen de Raad en het Parlement over dit fonds is een grote stap in de richting van goedkeuring van de verordening die dit fonds instelt. 

...
Nieuws - 7 juli 2021

VK-burgers hebben langer de tijd om verblijfsdocument aan te vragen

Door de Brexit hebben VK-burgers in Nederland een verblijfsdocument nodig om in Nederland te kunnen blijven wonen, werken en studeren. Het kabinet heeft besloten de deadline voor de aanvraag voor een verblijfsdocument met drie maanden te verlengen tot 1 oktober 2021, zodat VK-burgers die nog geen verblijfsdocument hebben aangevraagd dit alsnog kunnen doen.

...
Nieuws - 29 juni 2021

De EU en het VK bereiken akkoord over vangstmogelijkheden visserijsector voor 2021

De EU en het VK hebben begin juni een principeakkoord bereikt over de vangstmogelijkheden in de visserijsector voor 2021 en voor diepzeebestanden voor 2021 en 2022. De Raad heeft het akkoord een aantal dagen later goedgekeurd. Hiermee zijn de vangstmogelijkheden in de gedeelde EU-VK wateren voor 2021 vastgesteld.

...
Nieuws - 14 juni 2021

Het Gebruik van Datatechnologieën voor Betere Regelgeving

Het gebruik van datatechnologieën binnen het Betere Regelgevingskader kan bijdragen aan effectievere en efficiëntere Europese wet- en regelgeving. De Raad voor Concurrentievermogen nam hier op 27 mei 2021 conclusies over aan.

...
Nieuws - 7 juni 2021

Europese Agenda Stad: Publicatie ‘Quick Scan’ Betere Regelgeving

Stedelijke vraagstukken hebben veel te maken met Europese wet en regelgeving. Binnen de Europese Agenda Stad werken 13 thematische partnerschappen samen aan betere regelgeving op EU-niveau. Kenniscentrum Europa decentraal deed een Quick Scan om te onderzoeken welke acties de grootste kans van slagen hebben.

...
Nieuws - 19 april 2021

Raad voor Regelgevingstoetsing ziet stijging van toetsingsactiviteit in 2020

NextGenerationEU is een tijdelijk herstelinstrument van € 806 miljard met als doel de schade als gevolg van de coronapandemie te helpen herstellen en Europa groener, digitaler en veerkrachtiger te maken. In een communicatie zet de Commissie uiteen hoe ze de financiering zal aanpakken.