...
Nieuws - 12 december 2022

KED legt uit: Contractduur en waardebepaling

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat Contractduur en waardebepaling hierin centraal.

...
Praktijkvraag - 6 december 2022

Terugvorderen van onrechtmatige staatssteun: wat houdt dit precies in?

De Europese Commissie heeft een terugvorderingsbesluit genomen waarin staat dat onze gemeente onrechtmatige staatssteun heeft verleend en dit nu moet terugvorderen. Wat betekent dit concreet voor onze gemeente? Zijn er voor onze gemeente ook nog consequenties verbonden aan het terugvorderingsbesluit, denk aan een boete, een waarschuwing of een andere sanctie? Wat zijn de gevolgen van het terugvorderingsbesluit voor het verlenen van toekomstige steun aan de betreffende onderneming in de toekomst?

...
Nieuws - 21 november 2022

Rondje langs de velden: KED in Brussel

Om decentrale overheden zo goed mogelijk van dienst te zijn is het cruciaal om warme contacten in ‘het Brusselse’ te onderhouden. Adviseurs Laura Hollmann (klimaat en milieu) en Brent Bos (fondsen) maakten een ‘rondje langs de velden’.

...
Nieuws - 21 november 2022

KED legt uit: Verantwoord aanbesteden

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat Verantwoord aanbesteden hierin centraal.

...
Nieuws - 15 november 2022

Duitse nationalisatie SEFE Energy: Nederland gooit beleid Russische gascontracten om

De Europese Commissie heeft de Duitse staatssteunmaatregel ten behoeve van SEFE Energy goedgekeurd. Hiermee is SEFE genationaliseerd en valt het bedrijf niet onder het vijfde sanctiepakket. Volgens Minister Jetten brengt dit met zich mee dat ook Nederlandse aanbestedende diensten hun bestaande contracten met SEFE kunnen aanhouden en hier geen ontheffing meer voor hoeven aan te vragen.

...
Nieuws - 7 november 2022

Groene en digitale transitie hand in hand voor hervorming energiesector

De Europese Commissie heeft een actieplan gepresenteerd waarin wordt benadrukt hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan efficiënter gebruik van energiebronnen, de integratie van duurzame energie kan vergemakkelijken en kosten kan besparen voor consumenten en energiebedrijven.

...
Nieuws - 31 oktober 2022

Nieuwe serie: KED legt uit

Om uitleg te geven op al uw vragen rondom aanbesteden introduceert Kenniscentrum Europa Decentraal een nieuwe serie: KED legt uit. Deze week staat het Europees aanbestedingsrecht in het algemeen centraal.