Nieuws - 6 september 2021

Europese Rekenkamer: Vervuiler betaalt principe moet worden versterkt

Bedrijven die vervuiling veroorzaken zijn verplicht te betalen voor het opruimen van de schade. ‘De vervuiler betaalt’ zo luidt het principe. De overheid moet echter nog te vaak financieel bijspringen bij milieuherstel. Daarom adviseert de Europese Rekenkamer om Europese milieuwetgeving aan te passen.

Nieuws - 6 september 2021

Denk mee over de toekomst van Europa

Burgers mogen meedenken en meepraten over de toekomst van Europa. ‘Kijk op Europa’ is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse zaken en maakt deel uit van de Europese Conferentie over de toekomst van Europa. Reageren kan tot 14 november 2021.

Nieuws - 29 juni 2020

Europa decentraal lanceert Green Deal-pagina

Kenniscentrum Europa decentraal presenteert een Green Deal-overzichtspagina. Op deze pagina kunt u in één oogopslag de stand van zaken, het laatste nieuws, verdiepende artikelen en dossiers rondom de Green Deal vinden.

Nieuws - 29 juni 2020

Akkoord over groene investeringscriteria

Het Europees Parlement en de Raad zijn akkoord met de groene taxonomieverordening, die criteria vaststelt die duidelijk moeten maken welke activiteiten als ‘groen’ of ‘duurzaam’ mogen worden aangemerkt. Dit moet zogenoemde ‘greenwashing’ voorkomen en groene investeringen stimuleren.

Nieuws - 22 juni 2020

Comité van de Regio’s richt werkgroep Green Deal Going Local op

Het Comité van de Regio’s heeft een werkgroep ‘Green Deal Going Local’ opgericht. De werkgroep moet ervoor zorgen dat de Green Deal wordt vertaald in tastbare projecten en directe financiering voor regionale overheden. De werkgroep bestaat uit 13 lokale en regionale vertegenwoordigers, waaronder de Nederlandse Tjisse Stelpstra.

Nieuws - 8 juni 2020

Betere Europese regelgeving nodig om de circulaire economie in steden te ondersteunen

Hoe kan de EU-regelgeving worden verbeterd om de transitie naar een circulaire economie in steden beter te ondersteunen? Het Partnerschap voor de Circulaire Economie onderzocht de belemmeringen en ondernam 12 acties. In een recente publicatie licht het partnerschap 2 acties op het gebied van betere regelgeving toe.

Nieuws - 2 juni 2020

Werkprogramma 2020 herzien: stand van zaken

De Commissie heeft het werkprogramma voor 2020 herzien. Door het coronavirus verschoven de prioriteiten en liep de uitvoering van het werkprogramma vertraging op. Wat is de stand van zaken wat betreft de onderwerpen die van belang zijn voor decentrale overheden?

Nieuws - 2 juni 2020

Energieopslag cruciaal voor de energietransitie

Innovatieve oplossingen voor energieopslag zijn cruciaal voor de energietransitie. Dat toont de studie ‘Study on energy storage – Contribution to the security of the electricity supply in Europe’ in opdracht van de Europese Commissie aan.