Nieuws - 9 november 2020

Europese Commissie publiceert resultaten van Staatssteun Fitness Check

Hoe effectief en efficiënt zijn de staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket? De Europese Commissie heeft dit met een fitness check geëvalueerd en beoordeeld. De resultaten zijn op 30 oktober gepubliceerd in een Werkdocument van de Commissie. 

Nieuws - 2 november 2020

Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021

De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2021 gepresenteerd. Dit werkprogramma bevat een lijst met maatregelen voor de komende twaalf maanden. De Commissie wil komend jaar de nadruk leggen op een gezonder, eerlijker en welvarender Europa.

Nieuws - 26 oktober 2020

Gevolgen van ongeoorloofde staatssteun op grondtransacties

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak m.b.t. een koopovereenkomst tussen de gemeente Harlingen en het bedrijf Spaansen B.V. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat ongeoorloofde staatssteun bij grondtransacties leidt tot algehele nietigheid van de overeenkomst.

Nieuws - 13 oktober 2020

Verlenging tijdelijk staatssteunkader door de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft besloten de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun te verlengen. Ook het toepassingsgebied van de regeling wordt verruimd. De kaderregeling is in maart 2020 aangenomen ter ondersteuning van de economie in de context van de uitbraak van het coronavirus. 

Nieuws - 28 september 2020

Overheidswebsites verplicht digitaal toegankelijk

In de Miljoenennota van afgelopen Prinsjesdag presenteerde het kabinet plannen voor de digitalisering van de overheid. Op basis van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn moeten vanaf 23 september 2020 alle overheidswebsites voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen.

Nieuws - 21 september 2020

Europese Commissie evalueert de INSPIRE-richtlijn

De Europese Commissie vraagt decentrale overheden om feedback op de Richtlijn tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap, ook wel de INSPIRE-richtlijn genoemd. 

Nieuws - 7 september 2020

Hoe verzamelen decentrale overheden straks statistieken over de Single Digital Gateway? 

De Commissie heeft een uitvoeringsverordening gepubliceerd over het verzamelen en uitwisselen van gebruikersstatistieken en feedback over de diensten van de Single Digital Gateway. Deze gegevens worden straks gebruikt om te controleren of de verleende diensten voldoen aan de kwaliteitscriteria uit de SDG-verordening.

Nieuws - 7 juli 2020

Goedkeuring staatssteun in het doelgroepen­vervoer voor de periode maart t/m juni

Het Rijk heeft n.a.v. de landelijke en lokale doorbetalings­afspraken in het doelgroepen­vervoer één gecoördineerde melding van staatssteun bij de Europese Commissie gedaan ter facilitering van alle gemeenten. Bij deze vorm van compensatie kan er namelijk sprake zijn van staatssteun. 

Nieuws - 8 juni 2020

Terugvordering onrechtmatige staatssteun en de nationale verjaringstermijn

Het Hof van Justitie van de EU heeft inzicht gegeven in de toepassing van een nationale verjaringstermijn bij de terugvordering van onverenigbare staatssteun. De manier waarop steun wordt teruggevorderd wordt bepaald door de nationale lidstaat. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het doeltreffendheidsbeginsel van het EU-recht.