Nieuws - 11 oktober 2021

Fondsenwijzer in de praktijk: Duurzame wijkwarmte Zuid-Holland

Zuid-Holland ontvangt subsidies uit het ELENA-programma om woonwijken in de provincie toekomstbestendig maken. In het kader van de EU-fondsenwijzer gaan wij in dit interview dieper in op het ingewikkelde traject dat de provincie hiervoor doorliep en het belang van een duidelijk overzicht van de voorwaarden voor Europese subsidies. 

Nieuws - 10 mei 2021

Commissie presenteert screeningscriteria voor groene investeringen

De Commissie heeft op 21 april de eerste screeningscriteria van de groene taxonomie gepresenteerd. Taxonomie is de terminologie die gebruikt wordt voor een geharmoniseerd classificatiesysteem.

De criteria die hierin zijn opgenomen stellen vast welke investeringen en andere financiële activiteiten als duurzaam bestempeld mogen worden. Het betreft hier de criteria voor klimaatadaptatie en mitigatie. Investeringen in gas en nucleaire energie worden vooralsnog niet aangemerkt als duurzaam.

Nieuws - 19 april 2021

Coronaherstelplan: NextGenerationEU

NextGenerationEU is een tijdelijk herstelinstrument van € 806 miljard met als doel de schade als gevolg van de coronapandemie te helpen herstellen en Europa groener, digitaler en veerkrachtiger te maken. In een communicatie zet de Commissie uiteen hoe ze de financiering zal aanpakken.

Nieuws - 19 april 2021

Consultatie van de conceptregeling voor bevordering van schone wegvoertuigen

Er kan tot 12 mei 2021 feedback gegeven worden op de conceptregeling bevordering schone wegvoertuigen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze regeling implementeert de Europese wijzigingsrichtlijn inzake schone en energiezuinige wegvoertuigen (Clean Vehicles Directive).

Nieuws - 29 maart 2021

Consultatie over initiatief voor duurzame producten

De EC vraagt feedback op voorgenomen maatregelen omtrent het initiatief inzake de productie van duurzame producten. Met dit voorstel wil de Commissie toekomstige producten op de Europese markt geschikt maken voor een klimaat neutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie.