Nieuws - 15 april 2024

Europese Commissie publiceert het State Aid Scoreboard 2023

Editie 2023 van het Scoreboard Staatssteun laat zien dat lidstaten, ondanks een sterke afname van de totale staatssteunuitgaven in 2022 vergeleken met de uitgaven in 2021, bedrijven die hinder ondervonden […]

Nieuws - 19 februari 2024

Ingetrokken en uitgestelde maatregelen milieu & klimaat

De Europese Commissie heeft onlangs een aantal tegemoetkomingen gedaan aan de Europese landbouwers. Het gaat om het tijdelijk opschorten van bestaande, en het aanpassen of schrappen van voorgenomen maatregelen op het gebied van milieu- en klimaatwetgeving. Welke maatregelen zijn dit precies? In dit nieuwsbericht geven wij een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, met per verandering de vindplaats voor verdere informatie.

Praktijkvraag - 15 januari 2024

Mag de gemeente weigeren om milieu-informatie aan derden te verstrekken?

Onze gemeente heeft in het kader van een vergunningsprocedure milieu-informatie verkregen over emissies van een bedrijf gevestigd in de gemeente. Een derde partij heeft deze informatie opgevraagd bij de gemeente. Mag de gemeente weigeren deze informatie te verstrekken?”

Praktijkvraag - 12 juni 2023

Wat moeten we doen bij eventuele gebreken in de aanbesteding?

Wij hebben in ons aanbestedingsteam een discussie over eventuele gebreken of klachten van inschrijvers. Het gaat er dan over dat wanneer de inschrijver gebreken of klachten niet tijdig meldt, ze niet voor rekening van de aanbestedende dienst komen, maar voor risico van de inschrijver. Wat kunnen jullie ons hierover vertellen?

Nieuws - 24 april 2023

Tijdelijk crisis- en transitiekader aangepast: focus op klimaat

Op 9 maart 2023 heeft de Europese Commissie het nieuwe tijdelijk crisis- en transitiekader vastgesteld. Dit kader dient ter bevordering van steunmaatregelen in sectoren die belangrijk zijn voor de transitie naar een klimaatneutrale economie, in overeenstemming met het industrieel plan voor de Green Deal.

Praktijkvraag - 22 december 2022

Moet onze gemeente de inkoop van goederen en diensten rondom de opvang van vluchtelingen aanbesteden?

Als gevolg van de vluchtelingenstroom die naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne op gang is gekomen wordt momenteel een groot aantal vluchtelingen onder de EU-lidstaten verdeeld. Gemeenten in Nederland hebben een verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. Ook onze gemeente biedt opvang voor vluchtelingen aan. Moet onze gemeente goederen en diensten die zij inkoopt voor de opvang van vluchtelingen nu Europees aanbesteden en kunnen wij hiervoor gebruik maken van dwingende spoed?

EU Recht en beleid - 24 november 2022

DAEB en aanbesteden

Met welke aanbestedingsrechtelijke regels dient een decentrale overheid rekening te houden bij het beleggen van een DAEB bij een onderneming? Bestaan er ook mogelijke uitzonderingen op de aanbestedingsplicht? Op deze pagina leest u meer over de aanbestedingsregels die van toepassing zijn bij het aanwijzen van een dienst van algemeen economisch belang.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Verzekeringen

Op de pagina wordt ingegaan op de aanbesteding van verzekeringen, welke opdrachten zijn uitgezonderd van de werking van de aanbestedingsrichtlijn en welke eisen er gesteld kunnen worden aan verzekeraars.

EU Recht en beleid - 8 juli 2022

Inburgering en aanbesteden

Ook bij inburgeringstaken kunnen aanbestedingsrechtelijke vraagstukken voorbijkomen. Op deze pagina leest u meer daarover, hoe hierbij het open-house model gebruikt kan worden en over subsidies op deze gebieden.