...
Praktijkvraag - 13 februari 2023

Hoe worden de EFRO-prioriteiten binnen mijn landsdeel vastgesteld?

Wij willen bijdragen aan een project dat aanspraak maakt op financiering vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het is ons opgevallen dat de EFRO-prioriteiten in onze regio verschillen van in andere regio’s, hoe komt dat? Hoe worden de prioriteiten en voorwaarden binnen ons landsdeel vastgesteld?

...
Nieuws - 30 januari 2023

‘Het vraagt investering, maar het loont wel’. In gesprek met provincies Gelderland en Overijssel over Europese subsidies

De provincies Gelderland en Overijssel werken veel samen, ook op het gebied van Europese fondsen en subsidies. Wij spraken met Marcia Brouwer-Ilbrink, adviseur expertisecentrum Europa bij de provincie Overijssel en met Reinier Zweers, programmamanager Europese samenwerking bij de provincie Gelderland over hun samenwerking en de Europese projecten waar zij bij betrokken waren. Hoe gaan zij te werk en waar zijn ze het meest trots op?

...
Nieuws - 30 januari 2023

Europese Commissie tikt Nederland op de vingers over mestbeleid

De Europese Commissie is bezorgd over de manier waarop Nederland de Europese verplichtingen rondom het mestbeleid implementeert. Voorheen mochten boeren in Nederland dankzij een uitzondering (derogatie) uit Brussel meer mest […]

...
Nieuws - 16 januari 2023

Start nieuw Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid, Nederlandse plannen goedgekeurd

Vanaf 1 januari 2023 is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingegaan. Het nieuwe GLB heeft meer aandacht voor verduurzaming en innovatie van de Europese landbouwsector en het behalen van de klimaatdoelen. Het ondersteunt boeren die hun bedrijf verduurzamen en vernieuwen.
Voor de periode 2023-2027 komt er in Nederland ruim 4 miljard euro aan Europese fondsen beschikbaar.

...
Nieuws - 12 december 2022

623 miljoen euro aan Europese subsidies voor zes Nederlandse regio’s

Er is 623 miljoen euro aan Europese subsidies beschikbaar gesteld voor Groningen en Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, Zeeuws-Vlaanderen, West-Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Hiermee worden de regio’s ondersteun bij de transitie naar klimaatneutraliteit. Waar gaat het geld naartoe?

...
Nieuws - 31 oktober 2022

Nieuwe EU-regels voor waterverontreiniging in het nulvervuilingspakket

De Europese Commissie komt met een voorstel om de regels voor verontreiniging van grond- en oppervlaktewater aan te passen. Ze wil de EU-lijst met de vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu en bijbehorende kwaliteitsnormen actualiseren en uitbreiden, met onder andere PFAS-stoffen. Voor decentrale overheden heeft dit impact op de monitoring van en rapportage over de toestand van het milieu.

...
Nieuws - 24 oktober 2022

50 miljoen euro beschikbaar voor duurzame stedelijke ontwikkeling

Het European Urban Initiative publiceert een oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten. Steden kunnen in aanmerking komen voor financiering voor verduurzaming van gebouwen, op een inclusieve en esthetisch verantwoorde wijze. Voor de eerste oproep is 50 miljoen euro beschikbaar.

...
Nieuws - 12 september 2022

Uitzonderingspositie voor boeren ingetrokken door Europese Commissie

Nederlandse boeren raken hun uitzonderingspositie voor het uitrijden van mest kwijt. Dat heeft de Commissie medegedeeld. Vanaf 2023 treedt een afbouwtraject in werking zodat Nederland vanaf 2026 voldoet aan de voorwaarden van de nitraatrichtlijn.