...
Nieuws - 9 december 2019

Raad publiceert nieuw onderhandelingsdocument meerjarenbegroting (MFK)

Tijdens de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019 zijn de onderhandelingen tussen de lidstaten over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027 voortgezet. Naar aanleiding van de gevoerde discussie tijdens de Europese Raad is er in de aanloop naar de Raad Algemene Zaken op 10 december en de Raad van 12 en 13 december een zogeheten negotiating box (onderhandelingskader) met cijfers gepresenteerd door het Finse voorzitterschap van de Raad.