Nieuws - 7 september 2020

Wijziging tarieven MER 

Voor kleine en middelgrote gemeenten dalen de kosten voor een advies over een omgevingsvisie. Dit moet de drempel om advies te vragen aan de commissie M.E.R. voor deze gemeenten verlagen.  

Nieuws - 27 juli 2020

Europese Commissie financiert big data- en AI-projecten

Op 9 juli 2020 heeft de Europese Commissie een oproep gedaan tot het indienen van voorstellen voor voorbereidende acties op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en big data. Deze call staat tot 3 september en is alleen gericht op lokale en regionale overheden.

Nieuws - 27 juli 2020

Consultatie voor herziening van cyberbeveiligingsrichtlijn geopend

De Europese Commissie heeft een consultatie geopend over de richtlijn netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn). De Commissie wil deze herzien, zoals ook al aangekondigd in het Werkprogramma van de Commissie van […]

Nieuws - 27 juli 2020

Aanpassingen Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Meer dan twee jaar na de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) is het kabinet voornemens deze te wijzigen. Dit gebeurt naar aanleiding van een inventarisatie met de ervaringen met de UAVG.

Nieuws - 13 juli 2020

Commissie publiceert strategieën voor de energiesector van morgen

Op 8 juli 2020 presenteerde de Europese Commissie twee nieuwe strategieën voor de energiesector van de toekomst: de waterstofstrategie- en de energysysteemintegratie-strategie. Hiermee beoogt de EU een verduurzaming van de energiesector, die goed is voor 75% van de CO2-uitstoot.

Nieuws - 6 juli 2020

Stand van zaken Brexit

Sinds het VK de EU heeft verlaten op 31 januari 2020 is er een overgangsperiode van kracht. Deze periode verloopt definitief na 31 december 2020, weten we sinds 1 juli. Het VK en de EU onderhandelen momenteel over de toekomstige relatie na 31 december 2020

Nieuws - 29 juni 2020

Europese Commissie publiceert evaluatie AVG

Op de tweede verjaardag van de AVG, 25 mei 2020, heeft de Europese Commissie een evaluatierapport gepubliceerd. Hierin concludeert de Commissie dat de AVG de meeste doelen heeft behaald en dat deze verordening flexibel genoeg is voor gebruik in onvoorziene omstandigheden, zoals de coronacrisis.

Nieuws - 2 juni 2020

Uitgestelde vierde call Wifi4EU opent vandaag

De vierde call voor Wifi4EU-vouchers opent vandaag op 3 juni om 13:00 tot 4 juni om 17:00, waarbij er voor €14,2 miljoen aan vouchers wordt uitgegeven aan gemeenten die zich het eerst melden. Met een voucher kunnen gemeenten gratis WiFi-netwerken opzetten in de publieke ruimte. 

Nieuws - 2 juni 2020

Energieopslag cruciaal voor de energietransitie

Innovatieve oplossingen voor energieopslag zijn cruciaal voor de energietransitie. Dat toont de studie ‘Study on energy storage – Contribution to the security of the electricity supply in Europe’ in opdracht van de Europese Commissie aan.