...
Nieuws - 23 maart 2020

Oproep voor voorstellen energie-efficiëntie

De Europese Commissie heeft een oproep voor het indienen van voorstellen voor energie-efficiëntie gepubliceerd. De oproep valt onder het Horizon 2020-programma en richt zich op voorstellen voor innovatie op het gebied van energie-efficiëntie en marktacceptatieprojecten.

...
Nieuws - 16 maart 2020

Bereikbaarheid Kenniscentrum Europa decentraal

Vanwege de huidige COVID-19-omstandigheden is het kantoor van Kenniscentrum Europa decentraal gesloten tot 7 april en werken onze medewerkers vanuit huis. Uit efficiëntieoverwegingen vragen wij u gedurende deze periode zoveel […]

...
Nieuws - 30 januari 2020

Nieuwe versie Brexit Impact Scan voor overheden staat online

Op 30 januari heeft Kenniscentrum Europa decentraal de Brexit Impact Scan voor overheden geactualiseerd. In deze actualisatie wordt rekening gehouden met de nieuwe situatie na de Brexit. Dat betekent dat er zowel aandacht is voor de overgangsperiode die duurt tot en met 31 december 2020 als voor de toekomstige betrekkingen in de periode daarna.

...
Nieuws - 30 januari 2020

Brexit: stand van zaken

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd). Tot en met 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode. In deze periode onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord.

...
Nieuws - 14 oktober 2019

Overheid presenteert eerste oplossingen in aanpakken stikstofproblematiek

De Minister van Landbouw en Voedselkwaliteit heeft, naar aanleiding van het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek, op 4 oktober haar aanpak voor de stikstofreductie gepresenteerd. Hierin schetst ze een nieuw plan waarmee ze stikstofreductie wil gaan bewerkstelligen.

...
Nieuws - 30 september 2019

Uitgelicht: Hoe kan een decentrale overheid beginnen met voorbereiden op de Brexit?

Met ‘Uitgelicht’ zal de Europese Ster de komende weken praktische adviezen uit de Brexit Impact Scan voor overheden uitlichten, om aandacht te geven aan de verschillende gevolgen van de Brexit voor decentrale overheden. Deze week wordt een onderwerp belicht binnen het thema interne bedrijfsvoering en Brexit.

...
Nieuws - 30 september 2019

Europa decentraal en de ACM organiseren bijeenkomst Wet Markt & Overheid

Op dinsdag 29 oktober organiseren Kenniscentrum Europa decentraal en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een praktische middag in Den Haag over het omgaan met de regels van de Wet Markt en Overheid. Overheidsorganisaties die zelf of via hun overheidsbedrijven economische activiteiten verrichten moeten zich mogelijk aan deze regels houden.