Nieuws - 28 april 2022

Principeakkoord Digital Services Act bereikt

De nieuwe Digital Services Act (DSA) moet ervoor zorgen dat online dezelfde regels gelden als offline. De Raad van de Europese Unie en het Europese Parlement bereikten een principeakkoord over de invulling van de nieuwe wetgeving. Zo moet de DSA illegale content tegengaan en advertentiemogelijkheden beperken.

Nieuws - 25 april 2022

Europese Commissie stelt herziening Richtlijn Industriële Emissies voor

De Richtlijn Industriële Emissies (RIE-Richtlijn) reguleert vervuiling door industriële activiteiten. De Europese Commissie wil deze richtlijn nu herzien. In het voorstel wordt onder andere het toepassingsgebied uitgebreid. Zo zullen er meer intensieve veehouderijen onder de Richtlijn gaan vallen. 

Nieuws - 11 april 2022

Raad van de EU stemt in met verlenging mobiele roaming tegen thuistarief

‘Roam like at home’ wordt verlengd. De Europese Raad heeft ingestemd met een verlenging van het roaming systeem tot 2032. Zo kunnen consumenten zonder hogere kosten blijven bellen, sms’en en internetten in andere EU-landen.

Nieuws - 4 april 2022

Interview met gemeente Nijmegen over digitale toegankelijkheid

Alle websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties moeten digitaal toegankelijk zijn. Dat betekent dat de diensten voor mensen met een handicap even goed te gebruiken moeten zijn als voor mensen zonder handicap. In Nederland heeft een kwart van de bevolking een handicap. Een hele klus voor decentrale overheden om dit te realiseren. Kenniscentrum Europa decentraal sprak met Els Groffen en Marc van Kollenburg over het team en hun werkzaamheden voor digitale toegankelijkheid.

Nieuws - 16 maart 2022

Kamerbrief met hoofdlijnen beleid voor digitalisering gepubliceerd

Staatssecretaris Van Huffelen en drie ministers hebben onlangs een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze Kamerbrief staan de hoofdlijnen van het beleid voor de digitale transitie van de Nederlandse samenleving in deze kabinetsperiode. 

Nieuws - 14 maart 2022

Digitale impact van de oorlog in Oekraïne

Het NCSC adviseert organisaties om hun digitale weerbaarheid op orde te brengen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Het NCSC heeft nog geen concrete aanwijzingen dat digitale aanvallen op dit moment impact hebben op Nederland, maar sluit eventuele gevolgen en aanvallen in Nederland niet uit. 

Nieuws - 7 maart 2022

Interview Robert van Asten over duurzame mobiliteit

Robert van Asten is als wethouder mobiliteit betrokken bij het vergroenen en verduurzamen van de mobiliteit in Den Haag. In 2030 wil deze stad één van de 100 klimaatneutrale steden in Europa zijn. Kenniscentrum Europa decentraal ging met hem in gesprek over groene mobiliteit.

Nieuws - 14 februari 2022

Rapporten voortgang digitale toegankelijkheid gepubliceerd

Bijna alle lidstaten hebben voor het eerst verslag uitgebracht over de voortgang van hun digitale toegankelijkheid. Een van de verplichtingen uit de toegankelijkheidsrichtlijn is dat lidstaten dat iedere drie jaar doen. Nederland heeft samen met Denemarken het hoogst aantal gerapporteerde toegankelijkheidsverklaringen in Europa. 

Nieuws - 14 februari 2022

Europese Commissie stelt Europese Chips Act voor

De Europese Commissie heeft op 8 februari 2022 een pakket maatregelen voorgesteld om de tekorten aan computerchips aan te pakken. Het doel van de verordening is een veerkrachtige bevoorradingsketen te ontwikkelen binnen de Europese halfgeleiderindustrie.