...
Nieuws - 20 oktober 2022

Tijdelijke bescherming voor mensen uit Oekraïne verlengd

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne duurt inmiddels al bijna 8 maanden. Nu aannemelijk is dat het conflict langer zal voortduren, is de toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming met een jaar verlengd, namelijk tot en met 4 maart 2024.

...
Nieuws - 26 september 2022

Toolkit Energiearmoede: waar moeten gemeenten op letten?

Om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van energiearmoede en de verduurzaming van woningen heeft het ministerie van BZK de toolkit ‘Energiearmoede’ opgesteld. De toolkit bevat informatie over de toepassing van (Europese) regelgeving en best practices.

...
Praktijkvraag - 27 september 2022

Hoe kan onze gemeente inwoners ondersteuning bieden bij de verduurzaming van woningen in overeenstemming met de staatssteunregels?

Onze gemeente wil graag inwoners ondersteuning bieden vanwege de stijgende energieprijzen en het verduurzamen van hun woningen. De gemeente overweegt verschillende opties, zoals:

• het verstrekken van subsidies aan huurders en eigenaar-bewoners om de energierekening te kunnen betalen;
• het verstrekken van vouchers aan huurders en eigenaar-bewoners voor energie-efficiënte producten; of
• het verstrekken van een subsidie aan woningcorporaties en private verhuurders voor het aanschaffen van energie-efficiënte producten, het isoleren van huurwoningen en plaatsen van zonnepanelen.

Kunnen jullie ons informeren over de mogelijkheden en risico’s in het kader van de Europese staatssteunregels?

...
Nieuws - 12 september 2022

Openbare raadpleging over staatssteunregels voor garanties geopend

De garantiemededeling beschrijft hoe kan worden beoordeeld of staatsgaranties als staatssteun moeten worden aangemerkt. De Europese Commissie vraagt nu feedback op het functioneren van deze garantiemededeling. Reageren kan tot 21 november 2022.

...
EU Recht en beleid - 20 januari 2023

Beginselen van de Europese Unie

Behalve wet- en regelgeving speelt binnen het Europees recht ook een aantal beginselen een belangrijke rol. De meeste beschreven beginselen zijn expliciet opgenomen in de Verdragen van de Europese Unie, […]

...
EU Recht en beleid - 8 september 2022

Belangenbehartiging

Decentrale overheden kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen op de regelgeving en het beleid van de Europese Unie. Op deze pagina leest u meer hierover en over de rol die koepelorganisaties hierin spelen.

...
EU Recht en beleid - 16 september 2022

Organisatie van de Europese Unie

Wat doen de Raad van de Europese Unie en het Comité van de Regio’s? Wat is het verschil tussen een verordening en een richtlijn? Welke gevolgen heeft het vertrek van […]

...
EU Recht en beleid - 20 december 2022

Instellingen Europese Unie

De Europese Unie bestaat uit verschillende instellingen met ieder hun eigen rol. De instellingen staan opgesomd in artikel 13 van het Verdrag van de Europese Unie. Ook noemt dit artikel twee comités met een adviserende rol. Op deze pagina worden deze instellingen en comités genoemd, waarbij wordt vermeld waar zij zich mee bezig houden.

...
Nieuws - 30 juni 2022

Verzoek om input voor de-minimisvrijstelling staatssteun

De Europese Commissie vraagt om input voor de herziening van de de-minimisvrijstelling voor kleine steunbedragen. De Commissie stelt voor om het maximale bedrag aan de-minimissteun te verhogen en een verplichting op te nemen voor het voeren van een de-minimisregister. Dat laatste zou betekenen dat decentrale overheden alle door hen verstrekte de-minimissteun moeten registreren.