...
Nieuws - 3 februari 2020

Praktische aanbevelingen over het nationaal en regionaal beheer van EU-fondsen

Op 20 januari publiceerde de Europese Commissie samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een rapport over een pilotactie met vijf Europese lidstaten en regio’s voor het efficiënte beheer van EU-fondsen. Deze actie bracht de grootste uitdagingen in kaart voor overheden die Europese structuur- en investeringsfondsen beheren onder het Cohesiebeleid. Daarnaast presenteert dit rapport een aantal aanbevelingen met praktische tips voor decentrale overheden.

...
Nieuws - 20 januari 2020

Commissie presenteert investeringsplan voor Europese Green Deal

Vorige week dinsdag presenteerden de Eurocommissarissen Ursula Von der Leyen, Frans Timmermans en Valdis Dombrovskis de financiële plannen voor de Europese Green Deal. Hierin werd de plek van het ‘mechanisme voor een rechtvaardige transitie’ (ook wel: Just Transition Mechanism) in het kostenplaatje van de Green Deal bekendgemaakt.

...
Nieuws - 25 november 2019

Laatste drie kandidaatsleden Europese Commissie gehoord

Het Europees Parlement heeft drie vervangende kandidaat-Eurocommissarissen gehoord. De Franse, Hongaarse en Roemeense kandidaten werden eerder afgekeurd. Afhankelijk van de laatste stemming van het Parlement zou de Commissie-Von der Leyen per 1 december officieel in functie kunnen treden.

...
Nieuws - 30 september 2019

Europees Openbaar Ministerie gaat fraude met EU-subsidies aanpakken

In 2013 deed de Europese Commissie een voorstel voor het oprichten van een Europees Openbaar Ministerie (EOM) om de inefficiënte bestrijding van fraude met EU-subsidies te verbeteren. Naar verwachting zal het EOM eind 2020 operationeel zijn. Nederland heeft ook aangegeven zich aan te willen sluiten bij het EOM. Dit betekent dat ook decentrale overheden in Nederland te maken kunnen krijgen met onderzoeken van het EOM wanneer zij betrokken zijn (geweest) bij aanvragen voor EU-subsidies.

...
Nieuws - 23 september 2019

De Europese Dienstenrichtlijn in twee recente uitspraken van de Raad van State

Door de zaak Appingedam, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) inmiddels einduitspraak heeft gedaan, is de Europese Dienstenrichtlijn (Drl) weer volop onder de aandacht van decentrale overheden. De ABRvS bepaalde in een zaak tegen de gemeente Súdwest-Fryslân dat oppervlaktevoorschriften in een bestemmingsplan kunnen zijn toegestaan onder de Dienstenrichtlijn…

...
Nieuws - 16 september 2019

Derde aanvraagronde WiFi4EU opent donderdag 19 september om 13:00 uur

De derde oproep tot het indienen van een voorstel (‘call’) voor het WiFi4EU-initiatief van de Europese Commissie wordt op donderdag 19 september 2019 om 13:00 uur opengesteld. Gemeenten, verenigingen van gemeenten en openbare lichamen kunnen zich via de WiFi4EU-portaalsite alvast inschrijven. Het is zaak om donderdag zo snel mogelijk de daadwerkelijke aanvraag in te dienen. Met het WiFi4EU-initiatief financiert de Commissie apparatuur- en installatiekosten van wifi-hotspots in Europese gemeenten.

...
Nieuws - 25 juli 2019

Wat betekent de einduitspraak in de Appingedam-zaak voor andere gemeenten?

De gemeente Appingedam mag reguliere winkels verbieden om zich te vestigen op een woonboulevard aan de rand van de stad. De nieuwe onderbouwing van deze brancheringsregeling voldoet aan de eisen van de Europese Dienstenrichtlijn (Drl). Dat staat in de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 24 juli 2019 over het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’. Wat voor gevolgen heeft deze uitspraak voor het beleid van andere gemeenten en provincies?

...
Nieuws - 7 mei 2019

Advies EU-Hof: Airbnb is een verlener van informatiediensten

De diensten die Airbnb levert moeten aangemerkt worden als diensten van de informatiemaatschappij, adviseert advocaat-generaal (A-G) Szpunar aan het Europese Hof van Justitie. Dit volgt uit zijn conclusie in de zaak tussen Airbnb Ireland en de Franse vereniging…