Nieuws - 2 oktober 2023

KED verbetert digitale dienstverlening voor helpdesk en kennisgevingen

Kenniscentrum Europa decentraal helpt gemeenten, provincies en waterschappen al meer dan 20 jaar bij vragen over Europees recht en beleid. In die tijd is de dienstverlening steeds verder gemoderniseerd en gedigitaliseerd. Nieuw is dat de helpdesk nu gaat werken met een terugbelverzoek en dat Kennisgevingen digitaal kunnen worden doorgegeven.

Nieuws - 12 december 2022

Let’s get digital-event 9 februari 2023

Meld u nu aan! Tijdens ons eerste Let’s get digital-event op 9 februari 2023 gaan we dieper op het thema digitalisering in, onder meer met een interessant panelgesprek, én krijgt u een voorproefje op onze interactieve tijdlijn. Daarna is het tijd voor de borrel!

Nieuws - 25 november 2019

Overeenstemming bereikt over EU-jaarbegroting 2020

Op 15 en 18 november vond de Raad voor Economische en Financiële Zaken (Ecofin) plaats, die in het teken stond van de onderhandelingen over de 2020 EU-begroting. Daar zijn de Raad van de EU en het Europees Parlement akkoord gegaan met de jaarbegroting. De begroting voor 2020 voorziet meer steun voor groei en concurrentievermogen, klimaatbescherming en andere EU-prioriteiten zoals veiligheid en migratiebeheer..

Nieuws - 25 november 2019

CEF Transport Blending facility open

Het uitvoerend agentschap van de Europese Commissie INEA publiceerde op 15 november een oproep voor het indienen van subsidieaanvragen voor de uitrol van ERTMS en schone brandstoffen voor alle modaliteiten op het kernnetwerk van het Europese transportnetwerk TEN-T.

Nieuws - 25 november 2019

Subsidie voor het winnen van grondstoffen uit stedelijk bioafval en afvalwater

De Europese Commissie biedt een subsidie aan vanuit het Horizon 2020-programma voor de ondersteuning van een pilotgroep die grondstoffen wil winnen uit stedelijk bioafval en afvalwater. Deze pilotgroep moet bestaan uit minimaal vijf (Europese) steden. De inschrijving voor deze subsidie sluit op 22 januari 2020.

Nieuws - 30 september 2019

Kansen voor Nederland door internationale bedrijvenstroom rondom Brexit

In de berichtgeving van zowel de Rijksoverheid als de Europese Commissie wordt in de aanloop naar de Brexit volop gewezen op de noodzakelijke voorbereidingen op alle mogelijke Brexit-scenario’s. Omdat alle scenario’s risico’s en negatieve gevolgen met zich meebrengen, hebben al veel bedrijven en overheden noodmaatregelen getroffen. Zo ook bedrijven die zich gevestigd hebben in het Verenigd Koninkrijk. In een recente analyse van het Clingendael Instituut worden 56 bedrijven uitgelicht met betrekking tot hun besluit om zich te vestigen in Nederland.

Nieuws - 9 september 2019

Europese steun voor waterstofregio Noord-Nederland

Noord-Nederland is op koers om een van de Europese waterstofkoplopers te worden. De Noord-Nederlandse subsidieaanvraag voor een Hydrogen Valley is door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) van de Europese Commissie geselecteerd om de subsidie-overeenkomst voor 20 miljoen euro met een publiek-private cofinanciering van 70 miljoen euro voor te bereiden. 

Nieuws - 13 mei 2019

Clean energy, clean mobility conferentie in Almere

Op 5 juni vindt de conferentie ‘Clean energy, clean mobility’ plaats in Almere. Het thema van deze conferentie is hoe hernieuwbare energie en e-mobiliteit een plek krijgen in stadsplanning en regionale gebiedsontwikkeling.

Nieuws - 25 februari 2019

LIFE-Programma doet oproep voor projectvoorstellen

Het EU LIFE-Programma is vanaf maart 2019 weer open voor nieuwe projectvoorstellen op het gebied van milieu, natuurbehoud en klimaatactie. Hieraan mogen publieke en private organisaties die cofinanciering zoeken voor projecten meedoen…

Nieuws - 21 januari 2019

Eerste klimaatneutrale paprikateelt door restwarmte

Het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is op donderdag 10 januari 2019 officieel aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC. Hiermee zet Nederland een eerste stap richting een klimaatneutrale glastuinbouw…