Nieuws

Publicatie: 23 september 2019

Door:


Op vrijdag 20 september ondertekenden meer dan 100 publieke en private partners een verklaring die vrijwillige maatregelen voor een goed functionerende EU-markt voor gerecycleerde kunststoffen bevordert. De verklaring is ondertekend door kleine, middelgrote en grote ondernemingen, bedrijfsorganisaties, onderzoeksorganisaties en lokale en nationale overheden.

Doel van de verklaring

Het doel van de ondertekende verklaring is om de doelstelling van de Europese Commissie te verwezenlijken dat in Europa elk jaar tien miljoen ton gerecycleerde kunststoffen worden gebruikt voor de vervaardiging van nieuwe producten. De verklaring bevestigt niet alleen het streefcijfer van tien miljoen ton, maar roept ook op tot een verschuiving naar nul kilo kunststofafval in de natuur.

Concrete acties

De verklaring bevat naast vastgestelde en bevestigde doelen ook concrete acties om het streefcijfer te bereiken. Zo moeten kunststof producten beter recyclebaar ontworpen worden en moet er meer gerecycled kunststof gebruikt worden bij de productie. Een ander doel is om een transparant en betrouwbaar monitoringsysteem op te zetten, om alle stromen van kunststofafval in de EU te kunnen traceren.

Alliantie voor een circulaire kunststofeconomie

De Alliantie voor een circulaire kunststofeconomie is opgericht door de Europese Commissie naar aanleiding van het in 2015 aangenomen ambitieuze pakket circulaire economie. Na de aankondiging van de lancering op 11 december 2018 heeft de alliantie op 5 februari 2019 haar eerste bijeenkomst gehouden. Hier werd door de deelnemers overeengekomen om samen te werken aan het behalen van de doelstellingen. De overeengekomen prioriteiten zijn de inzameling en sortering van kunststofafval, productontwerp voor recycling, het gehalte aan gerecycleerde kunststoffen in producten, O&O en investeringen, met inbegrip van chemische recycling en de monitoring van gerecycleerde kunststoffen in de EU.

Ondertekening en toezeggingen

De verklaring van de alliantie blijft open voor ondertekening op de website van de Europese Commissie, zodat meer ondertekenaars zich in de loop der tijd kunnen aansluiten. Met name voor overheidsinstanties uit heel Europa.
Naast ondertekening van de verklaring door publieke en private partijen worden bedrijfsorganisaties en ondernemingen aangemoedigd om vrijwillige toezeggingen te doen om meer gerecycleerde kunststoffen te gebruiken of te produceren. Vrijwillige toezeggingen worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie, om andere bedrijven en organisaties te inspireren en aan te moedigen. Een lijst met organisaties die vrijwillige toezeggingen hebben gedaan is te vinden via de link.

Bron

Declaration of the Circular Plastics Alliance, Europese Commissie
European strategy for plastics – voluntary pledges, Europese Commissie
Alliantie voor een circulaire kunststofeconomie, Europese Commissie
EU Plastics Strategy, Europese Commissie