Nieuws

Publicatie: 29 juni 2020

Door: en


Het Europees Parlement en de Raad zijn akkoord met de groene taxonomieverordening. Deze verordening stelt criteria vast die duidelijk moeten maken welke activiteiten als ‘groen’ of ‘duurzaam’ mogen worden aangemerkt. Dit moet zogenoemde ‘greenwashing’ voorkomen en groene investeringen stimuleren. De verordening is van toepassing op financiële producten, zoals beleggingen.

Wat is greenwashing?
Met greenwashing wordt een praktijk bedoeld waarbij een oneerlijk concurrentievoordeel wordt verkregen door een financieel product als milieuvriendelijk in de markt te zetten, terwijl het in feite niet aan elementaire milieunormen voldoet

De verordening maakt gebruik van zes milieudoelstellingen. Een economische activiteit kan als ecologisch duurzaam worden aangemerkt wanneer deze bijdraagt aan een van deze doelstellingen zonder de andere doelstellingen aanzienlijk te schaden. De doelstellingen zijn:

  • de mitigatie van klimaatverandering;
  • de adaptatie aan klimaatverandering;
  • het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen;
  • de transitie naar een circulaire economie;
  • de preventie en bestrijding van verontreiniging;
  • de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

In de verordening worden deze milieudoelstellingen nader toelicht. De taxonomie zal verder worden uitgewerkt in technische screeningscriteria. Dit gebeurt aan de hand van gedelegeerde handelingen. De technische screeningscriteria moeten de genoemde beginselen uit de verordening aanvullen en bepalen welke economische activiteiten bij welke milieudoelstelling in aanmerking komen. Zo zullen de criteria voor klimaatmitigatie en klimaatadaptatie eind dit jaar worden bepaald. De overige vier milieudoelstellingen zullen eind 2021 worden bepaald.

Voor het uitwerken van de technische screeningscriteria richt de Commissie een Platform voor duurzame financiering op. Het platform adviseert de Commissie over de screeningscriteria en de noodzaak om criteria te actualiseren. Deskundigen uit de private en de publieke sector kunnen zich voor dit platform tot 16 juli 2020 kandidaat stellen.

Deze verordening is een belangrijke Europese stap voor duurzame investeringen aangezien het de eerste classificatie van ecologische duurzame activiteiten ter wereld is.

Door:

Laura Weemering en Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Duurzame financiering: Commissie ingenomen met goedkeuring taxonomieverordening door Europees Parlement, Europese Commissie
Verordening betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088, Europees Parlement en de Raad
Disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks, Europees Parlement