Nieuws

Publicatie: 1 april 2019

Door:


Het Europees Parlement is voor het afschaffen van het verzetten van de klok in 2021. Eerder kwam de Europese Commissie al met een gelijkaardig voorstel. Uiteindelijk zullen de lidstaten de beslissing nemen of ze akkoord gaan met een afschaffing. Het Europees Parlement wil voorkomen dat er vervolgens een lappendeken aan tijdzones ontstaat in de EU.

Commissievoorstel

Naar aanleiding van een publieke consultatie in de zomer van 2018 kwam de Europese Commissie in september 2018 met een voorstel om de klok niet meer twee keer per jaar te verzetten. Een recordaantal van 4,6 miljoen Europeanen nam deel aan de publieke consultatie, waarvan 84 procent zich uitsprak voor afschaffing van het verzetten van de klok. Uit de consultatie bleek dat 56 procent liefst in permanente zomertijd wil leven, en 32 procent in wintertijd.

Besluit Europees Parlement

Naast de Europese Commissie heeft nu ook het Europees Parlement aangegeven voor het afschaffen van het verzetten van de klok in 2021 te zijn. De beslissing om te kiezen voor bijvoorbeeld een permanente zomertijd is aan de lidstaten zelf, maar het parlement wil voorkomen dat er in Europa een lappendeken aan tijdzones ontstaat. Een speciale commissie moet daar voorstellen voor doen.
Europarlementariërs willen ook dat de EU-lidstaten en de Commissie de besluiten coördineren om ervoor te zorgen dat de toepassing van de zomertijd in sommige landen en wintertijd in andere landen niet de interne markt verstoort.
Het onderwerp komt nu eerst aan de orde in een overleg van de Europese ministers van Verkeer. Het lijkt er niet op dat die het voorstel op korte termijn zullen overnemen, waardoor het de vraag is of er in 2021 een besluit ligt.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Europees Parlement wil af van het verzetten van de klok, nieuwsbericht NOS
Europees parlement stemt voor afschaffing zomer- en wintertijd, HLN nieuws
Parliament backs proposal to end switch between summer and winter time in 2021, Europees Parlement