Nieuws

Publicatie: 7 mei 2019

Door: en


Op 1 mei is de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI) in werking getreden. Deze regeling biedt decentrale overheden ondersteuning bij het duurzaam inkopen van werken, diensten of producten. Organisaties kunnen met behulp van deze regeling extern advies inwinnen over maatschappelijk verantwoord inkopen. De subsidie is afkomstig uit het budget van het Klimaatakkoord. De Rijksoverheid wil via het inkoopbeleid van aanbestedende diensten de klimaattransitie een impuls geven.

Ambities realiseren via inkoop

Het doel van de subsidieregeling is aanbestedende diensten te stimuleren hun duurzaamheidsambities te realiseren via inkoop. Het gaat daarbij vooral om het klimaatneutraal en circulair inkopen van productgroepen waar veel bespaard kan worden op grondstofgebruik of CO2-uitstoot. Ook bij andere thema’s van maatschappelijk verantwoord inkopen kan de subsidieregeling aangesproken worden om advies in te winnen. Er kan bijvoorbeeld extern advies worden ingewonnen over specifieke duurzaamheidskennis, de begeleiding bij een marktconsultatie of het opstellen van een geschikte beoordelingssystematiek.

Budget

Het budget voor advies omtrent klimaatneutraal en circulair inkopen bedraagt € 1 miljoen. Per aangevraagd advies is er een budget van € 10.000 beschikbaar. Voor advies omtrent overige vormen van maatschappelijk verantwoord inkopen is er een budget van € 75.000 beschikbaar, waarvan € 5.000 per aangevraagd advies.

Voorwaarden

De subsidie wordt alleen toegekend onder een aantal voorwaarden. Zo moet er ter voorbereiding op de subsidieaanvraag een startgesprek plaatsvinden met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Na afloop van het betreffende inkooptraject moeten de effecten worden gemeten met een speciale methode van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook moet een aanbestedende dienst ervaringen delen over hoe zij het advies hebben uitgevoerd.

Wees er snel bij

De RVO opent in mei een database met contactgegevens van ervaren adviseurs, om subsidieaanvragers op weg te helpen. De subsidie kan vanaf 1 mei 2019 tot en met 30 september 2019 worden aangevraagd via mijnrvo.nl. Wanneer de subsidieplafonds voortijdig bereikt worden, wordt de regeling gesloten.

Door:

Erwin de Pagter en Marieke Merkus, kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI), RVO

Meer informatie

Aanbestedingen, kenniscentrum Europa decentraal
Duurzaam aanbesteden, kenniscentrum Europa decentraal
Milieucriteria, kenniscentrum Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, kenniscentrum Europa decentraal
Hoe kunnen decentrale overheden door aanbestedingen bijdragen aan de energietransitie?, nieuwsbericht kenniscentrum Europa decentraal
Draag bij aan een circulaire economie door inkoop in acht stappen, nieuwsbericht kenniscentrum Europa decentraal
Kabinet promoot klimaatneutraal en circulair inkopen, nieuwsbericht Europa decentraal